For tiden kan enslige søkere adoptere fra Bulgaria og fra Kina/72-timersprogrammet. Det vil si adopsjon av barn med kjente behandlede eller ubehandlede helseutfordringer. Mer informasjon om 72-timersprogrammet finner du her

Kinesiske myndigheters krav til enslige søkere finner du her: Krav til enslige søkere CCCWA

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon!

Stone Heart