InorAdopt har samarbeidet med Kina siden 1999. InorAdopt samarbeider med BLAS, Bridge of Love Adoption Service, som har lang erfaring innen adopsjonsarbeid. Kina har ratifisert Haag-konvensjonen.

Kina har et særskilt  adopsjonsprogram for barn, som vi kaller «72 timers programmet». InorAdopt har gjennom flere år formidlet adopsjoner gjennom dette programmet.

Krav til søkerne:
* Søkerne må ha vært gift i minst 2 år (minst 5 år dersom en av dem har vært gift tidligere)
* Kvinnelige enslige søkere kan også adoptere. Krav til enslige søkere CCCWA
* Søkerne må være mellom 30 og 55 år.
* BMI under  40
* Begge søkerne må ha en utdannelse som tilsvarer fullført videregående opplæring eller høyere.
* Søkernes årlige inntekt skal minimum være 10.000 USD per familiemedlem,  og formue være minimum 80.000 USD.

For flere detaljer, les mer her: Retningslinjer CCCWA

CCCWA stiller også spesielle krav til sosialrapporten. Les mer her: Krav fra Kina 2011

Søkere som er registrert i andre land har også mulighet til å adoptere via 72 timers programmet.

Barna
Barna som formidles via 72 timers programmet har ulike grader av helseutfordringer; enten ferdig behandlede eller tilstander som krever oppfølging. Søkere som er åpne for å adoptere barn gjennom dette programmet bør derfor på forhånd sette seg inn i og tenke gjennom hvilke helseutfordringer de kan være åpne for. Vi ønsker at våre søkerne innhenter informasjon om ulike helseutfordringer og snakker med helsepersonell om hva ulike diagnoser/ tilstander kan innebære. Alderen på barna som adopteres gjennom dette programmet er vanligvis mellom 2-5 år.

72 timers programmet er delt inn i 2 ulike kategorier: Non Focus og Special Focus:

Non  Focus
Dette er et program som kun er aktuelt for søkere som er registrert i Kina. På dette programmet kan det ofte være barn med mindre helseanmerkninger som ikke krever så mye oppfølging i Norge. Eksempler på dette kan være: , nedsatt syn/hørsel, hjertefeil, forsinket utvikling, premature barn, og operert leppe/gane spalte.

Special Focus
Dette er et program som er aktuelt både for søkere som er registrert i Kina, samt søkere som er godkjent og venter på adopsjon fra andre land. Barna i dette programmet kan ha noe større helseanmerkninger enn barna på ”non focus”. Søkere som har meldt interesse for dette programmet beholder sin søknad i annet land inntil en eventuell godkjenning i Faglig Utvalg for adopsjon av et konkret barn. Søkerne må deretter sende sine dokumenter til Kina for registrering.

Adopsjonsprosessen
InorAdopt vil legge ut kort informasjon om dem på vår hjemmeside. Søkere som er interessert kan motta barnets rapporter anonymisert. Søkerne har 72 timer til å beslutte hvorvidt de ønsker å gå videre i adopsjonsprosessen på dette konkrete barnet.De vil deretter motta oppdaterte rapporter og informasjon om barnet, og basert på dette vurdere hvorvidt de ønsker å gå videre i prosessen og søke Faglig Utvalg om aksept for dette konkrete barnet.

Oppholdstiden i Kina er 10-14 dager. Ved ankomst til Kina vil vår samarbeidspartner BLAS sørge for at familien blir møtt og bragt til hotellet. Som regel flyr søkerne til Beijing, før de drar videre til provinsen for å treffe barnet de skal bli foreldre til. Omsorgsovertagelsen av barnet blir gjennomført allerede ved første møte. Dagen etter overtakelsen skal adopsjonen registreres og deretter må familien oppholde seg i provinsen inntil barnets pass er klart. Etter dette drar familien til Beijing for å søke om visum hos den norske ambassaden eller konsulatet. En guide fra BLAS vil være tilgjengelige for søkerne under hele oppholdet, og sørge for en effektiv gjennomføring av selve adopsjonsprosedyren.

Ventetid
Det er ingen fast ventetid på 72 timers programmet, da dette vil variere veldig fra sak til sak.

Utreise vil vanligvis bli 5 -7 uker etter godkjenning i Faglig Utvalg dersom en allerede har dokumentene registrert i Kina.
For søkere som har hatt sin søknad i et annet land (special focus) vil utreise være cirka 5 måneder etter godkjenning i Faglig Utvalg.


Kapasitet

Vi tar for tiden ikke imot nye søkere til 72-timers programmet.

Oppfølgingsrapporter

CCCWA krever at søkerne totalt skal sende totalt 6 rapporter til Kina. Den første skal sendes etter 6 måneder. Deretter etter 1 år, etter 2 år, etter 3 år, etter 4 år og etter 5 år.

Forenklet oversikt over InorAdopts samarbeidsland