Adopterte barn med leppe/kjeve/ganespalte:  Adopsjon og LKG 15 05 12

Adopsjon av barn med Hypospadi
Denne familien har adoptert to barn med diagnosen hypospadi. Les familiens historie her: Tanker om å adoptere barn med spesielle omsorgsbehov

Hypospadi
Hypospadi er en medfødt tilstand hvor urinrøret som regel munner ut på undersiden av penis. I tillegg ser man at penis kan ha en tendens til å være krum ved ereksjon. 1-3 av 1000 fødte gutter har hypospadi. Les mer om Hypospadi her.

Hiv – en kronisk sykdom som ikke er dødelig
Hiv er i dag definert som en kronisk infeksjon og man kan leve et godt og langt liv med denne diagnosen. Utviklingen både når det gjelder forskning og behandlingsmetoder har ført til at hiv er blitt en behandlingsbar kronisk sykdom; forenelig med lang levealder, god livskvalitet og veldig liten risiko for mor-til barn overføring av hiv ved graviditet og forløsning.
Les mer her: Hiv – en kronisk sykdom som ikke lengre er dødelig

Aksept 
Aksept – støttesenter for mennesker som er berørt av hiv