Det er for første gang satt av midler i statsbudsjettet til en stilling som skal veilede adopterte og adoptivfamilier i en 3 års periode!
InorAdopt har i mange år kommunisert behovet for et styrket etteradopsjonsarbeid i Norge.  InorAdopt utarbeidet, i samarbeid med Adopsjonsforum i 2012-2013, en rapport hvor det ble konkludert med at det er et stort behov for et nasjonalt kompetansesenter som kan ivareta etteradopsjonsarbeid.

InorAdopt er derfor veldig glade for at det nå blir opprettet en egen etteradopsjonskonsulent, og vi tenker at denne stillingen er et stort og viktig skritt i arbeidet med å få plass et kompetansesenter!

Det ble nylig bestemt at denne stillingen skal være knyttet til og lokalisert hos InorAdopt. Stillingen er en prosjektstilling, og skal være helt adskilt fra vårt adopsjonsarbeid. InorAdopt er svært takknemlige for å få muligheten til å være med å utforme og organisere stillingen, noe vi allerede er godt i gang med!  

InorAdopt ønsker at målet med stillingen skal være å få på plass et lavterskeltilbud for alle adopterte og for alle familier som har adoptert. Det er tenkt at etteradopsjonskonsuelenten først og fremst skal fungere som en «førsteinstans» med god kunnskap og oversikt over aktuelle instanser og hjelpeapparat som finnes for å kunne gi god veiledning til dem som tar kontakt. Etteradopsjonskonsulenten  skal også bistå adopterte som ønsker å lete etter sin opprinnelige familie. 

Vi håper at tjenesten vil være på plass over sommeren!