Grannie`s care – Burgas Baby Home i Bulgaria
– oppmerksomhet, omsorg og kjærlighet!

Burgas Baby home har kapasitet til 220 barn i alderen 0 – 2 år. 129 barna bor permanent på barnehjemmet. Resten av plassene er forbeholdt barn med spesielle behov og som får tilbud om dagopphold, ukesopphold på dagtid og avlastning i helgene.  I tillegg til dette har også barnehjemmet en avdeling for premature barn. Barnehjemmets aller største utfordringen er mangel på voksne omsorgspersoner som kan gi barna den omsorg og stimuli som er nødvendig for å gi dem gode utviklingsmuligheter.

«De første årene i livet legger et viktig grunnlag for barns utvikling. Fysisk nærhet og et godt samspill med nære omsorgspersoner kan være avgjørende for utviklingen av trygghet, selvfølelse og god psykisk helse. Samspill med nære omsorgspersoner har stor betydning for utviklingen av hjernen, utvikling av følelser, hvordan barnet oppfatter seg selv og verden rundt seg og i hvilken grad det er i stand til å lære. Kvaliteten på relasjonen mellom barnet og de nære omsorgsgiverne kan derfor være avgjørende for hvordan barnet utvikler seg.» (www.r-bup.no)

Bestemødreprosjektet «GRANNIES CARE» på Burgas Baby Home ble etablert i januar 2013 og prosjektet går ut på å ansette og å lønne to pensjonerte «Bestemødre» for å tilføre barna bedre mulighet for tettere omsorg og stimulering.

Bestemor Donka har vært med helt fra starten og bestemor Milena startet i april samme år. Helt siden da har de vært ansatt fire timer pr. dag, fem dager i uken på Burgas Baby Home.  Begge to er engasjerte damer som har gjort en flott innsats siden da og vært til stor betydning for enkeltbarns vekst og utvikling. Donka og Milena følger til enhver tid opp to faste barn hver og sørger for at de får mye omsorg og tett oppfølging.                  

Ledelsen ved barnehjemmet utrykker at de er dypt takknemlig for prosjektet Grannies Care og støtten som blir gitt til å lønne Donka og Milena. De ekstra personalressursene, via prosjektet og bestemødrene våre, betyr mye for barnehjemmet og de barna som kan og har nydt godt av den spesielle oppfølgingen de får. Det er ingen tvil om at det har hatt stor betydning for barnas utvikling å ha faste omsorgspersoner.

 

HVORDAN KAN VI HJELPE?

For å kunne hjelpe, er InorAdopt avhengig av innsamlede midler. Vi håper derfor at våre medlemmer og andre kan være med å støtte dette prosjektet, gjerne som faste givere for å sikre kontinuitet eller med ett engangs beløp. All hjelp mottas med stor takk. Benytt konto: 2801.10.83856

InorAdopts hjelpearbeid er drevet på frivillig basis og har ingen sammenheng med foreningens øvrige budsjetter og økonomi.