Er du adoptert og ønsker informasjon om biologiske foreldre?

Alle adopsjoner som har vært gjennomført fra 1917 og frem til i dag er registrert i Det sentrale adopsjonsregisteret. Alle adopterte som har fylt 18 år har rett til å få kunnskap om sin biologiske bakgrunn. Opplysninger om adopsjon og biologisk opphav er strengt taushetsbelagt. Det er derfor bare deg som er adoptert som har rett til disse opplysningene.

Du behøver ikke å gi noen begrunnelse for hvorfor du ber om informasjon om din bakgrunn.

Saksbehandlingstiden i Bufdir er ca fire uker.

Du finner mer informasjon om dette på Bufdirs nettside