InorAdopt

Postadresse: Postboks 266, 4663 Kristiansand

Besøksadresse: Gyldenløvesgate 5, 4611 Kristiansand
InorAdopt har ikke postkasse i Gyldenløvesgate 5. Brev som er sendt til denne adressen anses som feilsendt av posten og vil bli sendt i retur til avsender. 

Telefon:  +47 38 10 59 50

E-post:  post(a)inoradopt.no

Åpningstider:

Mandag: 9-15
Tirsdag:  9-15
Onsdag:  9-15
Torsdag: 9-15
Fredag:   9-15

Ta gjerne kontakt om dere ønsker å avtale et besøk eller en samtale på telefon utenom kontortid.