For alle samarbeidslandene er det en forutsetning at søkerne behersker engelsk.

På mobil kan du scrolle mot venstre i tabellen.

LandBarnKrav
Ventetid
Reise og opphold
Kapasitet

Ungarn

De fleste barn er mellom 2 og 5 år gamle. Mulighet for søskenadopsjon. Ungarske myndigheter ønsker flere søkere som ønsker å adoptere eldre barn eller søskenflokker på 3. Søkerne må være åpne for å adoptere barn med anmerkninger på helse eller utvikling. Søkerne må være gift.
Søkerne bør ha en godkjenning for adopsjon av barn i alderen 0 – 5 år. Dette gjelder både for ett barn og søsken.
Ventetiden beregnes fra søknaden sendes til Ungarn.
Ventetiden for helt nye søkere ser ut til å bli fra 1 – 2 år.
Ventetiden på utreise etter tildeling vil variere, men ligger vanligvis mellom 3-8 uker. Gjennomsnittlig ventetid i 2016 var på 13 måneder.
Oppholdstiden i Ungarn vil være om lag 5 – 7 ukerVi har stor kapasitet til å ta imot nye søkere.

Bulgaria

Barna er gjerne fra 2 år og oppover. Det er i tillegg behov for søkere som kan adoptere barn med spesielle behov, man må da gi beskjed til myndighetene hva man er åpen for av helseutfordringer. Mulighet for søskenadopsjon. Laveste aldersramme en kan bli godkjent for er 0 – 3 år for ett barn og 0 – 5 år for søsken.Søkerne må være gift og norske statsborgere.Ventetiden beregnes fra registrering i Bulgaria og anslås til å være rundt 6 år.Det kreves 2 reiser til Bulgaria av cirka 1 ukes varighet. 1. reise er like etter tildeling. 2. reise, hvor en henter barnet, finner sted 4 – 6 måneder senere.Ta kontakt med kontoret dersom dere ønsker å adoptere fra Bulgaria.

Taiwan CSS

Barna er ofte rundt 1 år, men kan være eldre. Søskenadopsjon kan være aktuelt. Søkerne må være forberedt på at barna kan ha helseutfordringer eller kommer fra familier med belastet bakgrunn. Laveste aldersramme en kan bli godkjent for er 0 – 3 år.Søkerne må være under 45 år vært gift minst i 5 år. Ikke mer enn ett barn i familien fra før. Søkerne må være norske statsborgere. Søkerne må ha et kristent livssyn og delta aktivt i et kirkesamfunn. BMI under 30. Ved adopsjon av eldre barn gjelder andre krav mht. alder på søkere og antall barn i familien fra før.Ventetid for tildeling av barn beregnes fra registrering hos CSS og vil variere fra sak til sak. Antatt ventetid er 6 – 18 måneder, men snittet i 2016 var på 6 måneder.
Etter tildeling, må man på grunn av rettsprosessen i landet vente fra 4 – 11 måneder før utreise.
Oppholdstiden i landet vil variere fra 1 til 6 uker. Det kan i enkelte tilfeller være aktuelt med to reiser i forbindelse med rettsprosessen.Vi har stor kapasitet til å ta imot nye søkere.

Taiwan CWLF

Søkerne må være forberedt på at barna
kan ha helseutfordringer eller kommer
fra familier med belastet bakgrunn.
Søkerne må ha vært gift i 3 år. For flere detaljerte krav, ta kontakt med InorAdopt.

Ventetid for tildeling av barn beregnes fra registrering hos CWLF og vil variere fra sak til sak. Forventet ventetid er 12 – 24 måneder. Etter tildeling, må man på grunn av rettsprosessen i landet vente fra 4 – 11 måneder før utreise.Oppholdstiden i landet vil være ca. 4 uker. Det kan i enkelte tilfeller være aktuelt med to reiser i forbindelse med rettsprosessen.Vi har stor kapasitet til å ta imot nye søkere.

Burkina Faso

Barna er ofte mellom 2- 3 år. Mulighet
for søskenadopsjon, men det forekommer
sjeldent. Laveste aldersramme en kan
bli godkjent for er 0 – 3 år.
Ekteskapets lengde minst 5 år. En av søkerne må være minst 30 år. Maksimum alder er 50 år.
Kan kun ha maksimalt ett barn fra før. Krav om infertilitet.
Ventetid beregnes fra søknaden sendes til Burkina Faso, og vil sannsynligvis være mellom 1,5- 2 år. Dersom man er åpen for barn med helseutfordringer kan ventetiden være betydelig kortere. For barn over 5 år er det ingen ventetid for tildeling i landet. Ventetid fra tildeling til utreise er på cirka 5-8 måneder.Oppholdstiden i landet vil være på cirka 2 uker.Vi har stor kapasitet til å ta imot nye søkere.