InorAdopt  har samarbeidet med  Taiwan siden 2013, og startet da opp samarbeidet med den taiwanske organisasjonen Christian Salvation Service (CSS). Organisasjonene har arbeidet i en årrekke med internasjonal adopsjon, og er svært anerkjent i Taiwan.

 Krav til søkerne:
* Søkerne må være norske statsborgere
* Begge søkerne må være døpt, ha et kristent livssyn og delta aktivt i et kirkesamfunn
* Samlet inntekt over 500 000,- NOK
* BMI må være under 30
* Søkerne må være forberedt på at barna kan ha helseutfordringer eller kan komme fra familier med belastet bakgrunn
* Søkerne kan ha ett barn fra før (adoptert eller biologisk). Dersom man er åpne for litt eldre barn kan det være flere barn i familien fra før. 
* Ekteskapet må ha vart gift i minst 5 år og søkerne må være av ulikt kjønn. Dersom søkerne har vært gift tidligere, ta kontakt med InorAdopt

Barna
Barna som frigis for utenlandsadopsjon gjennom CSS er vanligvis rundt ett år.  Det kan være aktuelt å søke om å få adoptere søsken. Det er mest vanlig at barna kommer på barnehjem rett etter fødsel, og i de fleste tilfellene vil barnet bli ivaretatt på barnehjemmet som CSS driver. Det heter Mu En og ligger i Taipei. Ved adopsjon fra Taiwan vil barnets biologiske familie oftest være kjent. Biologisk mor spiller gjerne en viktig rolle i utvelgelsen av en ny familie til barnet. Årsaken til at barna trenger ny familie kan være sammensatt av økonomiske, kulturelle og sosiale forhold. Barnet kan være født i en familie som har en belastet historie i forhold til rus, kriminalitet eller mentale problemer. Disse barna er det gjerne vanskelig å finne familie til innenlands, selv om barnet har en normal utvikling.

Noen eksempler på utfordringene for barna som tildeles via CSS kan være knyttet til at biologisk familie kan ha mentale/psykiske sykdommer, rus i svangerskap, prematurt fødte, og annet. I de sakene hvor barna har spesielle behov, vil tildelingen bli presentert for det Faglig rådgivende utvalget for adopjsonssaker. 


Adopsjonsprosess
Etter godkjenning i Norge sendes søkernes dokumenter til Taiwan for registrering og godkjenning. CSS foretar en «pre-screening», hvor de avgjør om søkerne er aktuelle som søkere hos dem. Pre-screenings-prosessen tar vanligvis opp mot fire uker. Etter godkjenning i Pre-screening sendes søknadsdokumenter til CSS, og man er på venteliste for tildeling.


Ventetid

Forventet ventetid fra dokumentene sendes til CSS til en tildeling er nå 2 år for nye søkere. Ventetiden kan bli kortere dersom søkerne har stor åpenhet for at barna har helseutfordringer eller kompleks familiebakgrunn.

På grunn av rettsprosessen i Taiwan kan det ta alt fra 4 til opp mot 11 måneder fra tildeling til hentereise. Oppholdet i Taiwan vil vanligvis være på ca. 1-2 uker. I noen tilfeller kan domstolen ønske deltakelse fra adoptivfamilien på to møter, da kan oppholdet bli opp mot 6 uker. Dette vil variere fra sak til sak. CSS vil bistå familiene med praktiske forhold som romslig hotellværelse, transport og sightseeing.


Oppfølgingsrapporter
Etter adopsjonen kreves det at familien sender inn tre oppfølgingsrapporter det første året og to det andre året. Deretter skal man sende inn en oppfølgingsrapport årlig til barnet fyller 18 år.


Kapasitet:
Vi tar for tiden ikke inn nye søkere på CSS.