Taiwan – CWLF

Taiwan – CWLF 2018-10-25T22:47:22+00:00

InorAdopt  har samarbeidet med  Taiwan siden 2013, og har siden 2014 samarbeidet med den taiwanske organisasjonen Child Welfare League Foundation (CWLF). Organisasjonene har arbeidet i en årrekke med internasjonal adopsjon, og er svært anerkjent i Taiwan.

  Krav til søkerne:
* Ekteskapet må ha vart i minst 3 år
* En av søkerne må være norsk statsborger
* Samlet inntekt over 500 000,- NOK
* Søkerne må være forberedt på at barna har helseutfordringer eller kommer fra familier med belastet bakgrunn


Barna
De fleste barna som tildeles gjennom CWLF er mellom 3-5 år.
Det er også behov for søkere som ønsker å adoptere søskengrupper eller eldre barn. Ved adopsjon fra Taiwan vil barnets biologiske familie oftest være kjent. Årsaken til at barna trenger ny familie kan være sammensatt av økonomiske, kulturelle og sosiale forhold. Barnet kan være født i en familie som har en belastet historie i forhold til rus, kriminalitet eller mentale problemer. Disse barna kan det være vanskelig å finne familie til innenlands, selv om barnet er har en normal utvikling. Søkerne må være forberedt på at barna har helseutfordringer eller kommer fra familier med belastet bakgrunn. I de sakene hvor barna har spesielle behov, vil tildelingen bli presentert for det faglig rådgivende utvalget for adopsjonssaker. Barna kommer fra barnehjem eller fosterhjem fra hele landet.


Adopsjonsprosess
Etter godkjenning i Norge sendes søkernes dokumenter til Taiwan for registrering og godkjenning. CWLF foretar en «pre-screening», hvor de avgjør om søkerne er aktuelle som søkere hos dem. Pre-screenings-prosessen tar vanligvis ca. 2 måneder. Etter godkjenning i Pre-screening er man på venteliste for tildeling.


Ventetid

Forventet ventetid fra dokumentene sendes til CWLF til en tildeling antar vi at vil være på mellom 12 – 24 måneder. Ventetiden kan bli kortere dersom søkerne har stor åpenhet for at barna har helseutfordringer eller kompleks familiebakgrunn.

Etter tildeling innhentes og sendes familiens rettsdokumenter til CWLF. På grunn av rettsprosessen i Taiwan kan det ta alt fra 4 til 11 måneder fra tildeling til hentereise.

Oppholdet i Taiwan vil vanligvis være på ca. 2 uker. I noen tilfeller kan domstolen ønske deltakelse fra adoptivfamilien på to møter, da kan oppholdet bli opp mot 6 uker eller mer. Dette vil variere fra sak til sak.


Oppfølgingsrapporter
Etter adopsjonen kreves det at familien sender inn tre oppfølgingsrapporter det første året. Deretter skal man sende inn en oppfølgingsrapport årlig de ni påfølgende år.


Kapasitet
Det er stort behov for nye søkere til CWLF!