Kurset er utviklet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og hensikten med kursene er å forberede adoptivforeldre slik at de står bedre rustet til å ta imot barnet. Formen veksler mellom innledninger, gruppediskusjoner, par-oppgaver og film. Hvert kurs har to kursledere som byr på seg selv og sine erfaringer, en kvinne og en mann. Minst en av kurslederne har personlig erfaring enten som adoptivforelder eller som adoptert. Kurset er lagt opp som et overnattingskurs og går over to helger med ca. 4 ukers mellomrom.

Kurset er gratis og påmelding til kursene skjer fortløpende via Bufetat’s hjemmesider.

NB! Fra 1. februar 2015 må alle som søker om adopsjon for første gang ha gjennomført adopsjonsforberedende kurs før forhåndssamtykke til adopsjon fra utlandet kan gis.

Mer informasjon finnes på Bufetat’s nettside: http://www.bufetat.no/adopsjon/kurs/

Children feet in green grass

Kontaktperson for kursene er Rakhee Chopra Sharma . Tlf. 466 15 133.
Epost: rakhee.chopra.sharma@bufdir.no