God sommer!

Våre samarbeidsland tar ikke sommerferie samtidig med oss.  InorAdopts…