REGISTRERINGSSKJEMA VED ADOPSJON

Opplysningene i registreringsskjemaet er kun til internt bruk hos InorAdopt og er til hjelp for å finne ut om dere oppfyller kravene til samarbeidslandet dere ønsker. InorAdopt vil ta kontakt med dere på telefon for en samtale etter at registreringsskjemaet er mottatt. 

Mannens fulle navn

Fødselsår

Telefon

E-post

Kvinnens fulle navn*

Fødselsår

Telefon*

E-post


Bostedsadresse*

Postnummer og sted*

Kommune og fylke*


Hvilket land ønsker dere å adoptere fra?


*obligatorisk

Last ned hvis du ønsker å fylle ut manuelt: Registreringsskjema

Skjemaet sendes på mail til post@inoradopt.no eller per post til:

InorAdopt
Postboks 266
4663 Kristiansand