REGISTRERINGSSKJEMA VED ADOPSJON

Opplysningene i registreringsskjemaet er kun til internt bruk hos InorAdopt og er til hjelp for å finne ut om dere oppfyller kravene til samarbeidslandet dere ønsker. InorAdopt vil ta kontakt med dere på telefon for en samtale etter at registreringsskjemaet er mottatt. 

  Mannens fulle navn

  Fødselsår

  Telefon

  E-post

  Kvinnens fulle navn*

  Fødselsår

  Telefon*

  E-post


  Bostedsadresse*

  Postnummer og sted*

  Kommune og fylke*


  Hvilket land ønsker dere å adoptere fra?


  *obligatorisk

  Last ned hvis du ønsker å fylle ut manuelt: Registreringsskjema

  Skjemaet sendes på mail til post@inoradopt.no eller per post til:

  InorAdopt
  Postboks 266
  4663 Kristiansand