New beginnings
and other writings on being in care

The 30 entries by children and young people, aged from nine to 24 years old, reflect on a range of feelings about leaving the familiarity of family and home, starting afresh, dealing with changes, being ‘lost and found’, feeling loved, and what being in care has meant for them. The life experiences of these children and young people can be hard for them to recall, make sense of and communicate and for many writing is an effective and therapeutic way of expressing challenging emotions and experiences.

The writings in this book were collected through the writing competition Voices, run annually by the charity Coram Voice. Voices is a platform for the voices of children in and around the care system. It aims to promote a positive image by showcasing young people’s creativity and improving understanding of their experiences, in particular ‘new beginnings’ – what and who have given them opportunities for a fresh start. 

Forfattere: Flere ulike
Utgivelsesår: 2017
ISBN: 978 1 910039 625

 

Chosen 
Living with adoption

‘Chosen’ brings together writing and poetry by over 50 adopted adults born between 1934 and 1984. Some are established writers, others are new and emerging whilst some have never been published before. They capture a broad range of perspectives: adoption within the extended family; late-discovery adopted adults; transracial and transnational adoption; those who have searched for birth family, and those who did not search but were found by a relative. The themes of identity and belonging, roots and searching and acceptance and healing permeate these accounts.

Forfatter: Perlita Harris
Utgivelsesår: 2012
ISBN: 978-1-907585-63-0

Se eleven innenfra

Overalt hvor barn oppholder seg, trenger de å kjenne at voksne passer på, hjelper til og bryr seg. Derfor må voksne i skolen, hvor alle barn tilbringer så store deler av livet sitt, ikke bare ta ansvar for selve undervisningen, men også for omsorgen og kvaliteten på relasjonene.» Slik starterforfatterne denne boken, som henvender seg til deg som er lærerstudent eller har vært lærer en stund. Med utgangspunkt i kunnskap fra tilknytningspsykologi viser de hvordan du kan utvikle trygge relasjoner til elevene dine ved hjelp av modellen Trygghetssirkelen (Circle of Security). Modellen bidrar til å bevisstgjøre oss om hva barn trenger for å falle til ro og føle seg trygge. Da har de også gode forutsetninger for å lære. Hvordan kan du som lærer forstå elevers atferd, som utagering, uro eller sjenanse? Denne boken presenterer kunnskap som hjelper deg å forstå hva barns atferd skyldes, og til å se eleven innenfra.

ISBN: 9788205491519
Forlag: Gyldendal akademiske
Trykkpr: 2018
Utgitt: 2016
Forfattere: Ida Brandtzæg, Stig Torsteinson og Guro Øiestad

Foreldremagi
syv enkle steg for å lykkes med oppdragelsen

Hvordan får du et lykkelig barn? Hvordan skaper du selvtillit? Hvordan 
forbereder du barnet på sorgene som kommer? Hvor sint er det egentlig lov å 
bli? Hvilke feil er de vanligste foreldre gjør? Og hva er egentlig det viktigste du som forelder gjør i løpet av en barndom? 
Psykolog Hedvig Montgomery har 20 års erfaring med arbeid blant barn og familier. I denne boken deler hun sine erfaringer, beste triks og hjelper foreldre å finne en vei mot det alle ønsker: Barn og voksne som har det fint med seg selv. Og hverandre.

Forfatter: Hedvig Montgomery
ISBN: 9788293516071 
Utgivelsesår: 2018

Attachment Handbook for Foster Care and Adoption

This is a comprehensive and authoritative textbook that provides an
accessible account of attachment concepts. Attachment is at the heart of family
life and at the heart of foster care and adoption. This book traces the
pathways of secure and insecure patterns of attachment, from birth to
adulthood, exploring the impact of past experiences of abuse, neglect and
separation on children’s behaviour in foster and adoptive families. It
explains, from an attachment perspective, the dimensions of parenting that are
associated with helping children to feel more secure and fulfil their potential
in the family, with peers, at school and in the community. It also tackles the
key role that «keeping attachment in mind» can play in a range of areas of
family placement practice, including contact. This book will be an
indispensable resource for all those seeking to ensure that children in need of
family care get the very best experience possible, and that foster carers and
adoptive parents get the support they need and deserve.

Forfattere: Gillian Schofield og Mary Beek
Forlag: CoramBAAF
ISBN: 9781903699966

Å velge det varme blikket
Inspirasjon, mot og håp til dagens foreldre

Det finnes ikke vanskelige barn, bare barn som har det vanskelig. Flere foreldre forteller om usikkerhet rundt oppdragelsen av barna. Rådene er mange, men de spriker. Tålmodig og grei ser ut til å virke like dårlig som streng og autoritær. Forfatteren jakter på det som gjør viktige voksne varme og myndige samtidig, og nyere forskning omsettes til hverdagshandlinger. Boken tar utgangspunkt i forfatterens mangeårige erfaring som kursholder og veileder for foreldre. Den presenterer praktiske nøkler til låste situasjoner og relasjoner. Nøklene gir aha-opplevelser og hjelp slik at skuldrene senker seg i hverdagen. Budskapet forsterkes av ærlige fortellinger fra flere familier. Boken inspirerer til å finne egen vei til barnas framtid.

Forfatter: Liv Berit Heimstad Tønnessen
Forlag: Kommuneforlaget
ISBN 9788244622714

Attaching in Adoption

Boka handler om at barnets tilknytning til sine foreldre er et sentralt tema i enhver adopsjon og i enhver foreldre barn relasjon. Det gis en grundig innføring i hva tilknytning er, samtidig som forfatteren gir praktiske råd til foreldre.

Forfatter: Deborah D. Grey
ISBN 9781849058902

The Connected Child:
Bring Hope and Healing to Your Adoptive Family

En adopsjon av et barn vil alltid bringe med seg mange lykkelige øyeblikk i livet til en familie. Men, noen adopsioner fører likevel med seg storeutfordringer. Å legge til rette for barna og kartlegge deres behov, krever omsorg, ettertanke og tålmodighet. Denne boka er skrevet av 2 psykologer som har forsket mye på adopsjon og tilknytning. «The Connected Child» vil kunne være til hjelp i arbeidet med å bygge opp tillit og tilknytning mellom foreldrene og barnet.

Forfattere: Karyn Brand Purvis, David R. Cross og Wendy Lyons Sunshine
Forlag: McGraw-Hill Professional
ISBN: 9780071475006

Den lille tilknytningsboka

Tilknytningen barnet har til den voksne er regnet som kanskje det aller viktigste fundamentet for barnets utvikling og vekst. Barn med trygg tilknytning er selvsikre, harmoniske, sosiale og uselviske, med andre ord alt det vi alle ønsker for barna våre.

Denne boken forteller litt om hva trygg tilknytning er, og hva du må gi barnet ditt for å oppnå det. Boken vil også kunne hjelpe foreldre og barn som har hatt utfordringer i tilknytningsprosessen, og som trenger å finne sammen igjen.

Forfatter: Heine Vihovde Vestvik
Forlag: Publica
ISBN: 9788282515948

Det første såret

Det første såret er en bok som vil kunne bidra til å endre måten vi betrakter adopsjon på. I sin anvendelse av kunnskap om pre- og perinatal psykologi, tilknytning, bonding og tap, klargjør den effekten atskillelsen fra biologisk mor har på adopterte barn. I tillegg gir den de barna som i lang tid ikke har fått anerkjennelse for sin smerte, eller som har blitt misforstått, aksept for deres følelser, så vel som forklaring på deres atferd. lnnsikten Verrier gir til erfaringene av å bli forlatt og av tap, vil kunne bidra ikke bare til heling av den adopterte, adoptivfamiliene deres og de biologiske mødrene. Den vil også kunne gi forståelse og oppmuntring til enhver som en eller annen gang har opplevd å bli forlatt. Nancy Newton Verrier har mastergrad i klinisk psykologi og driver privat praksis i Lafayette, California. I tillegg til sin psykolog.praksis og sitt virke innenfor fagfeltet adopsjon, er hun en aktiv foredragsholder. Verrier skriver om følgene av traumatisering og deprivasjon, altså mangelen på følelsesmessig kontakt i tidlig barndom som følge av for tidlig atskillelse fra mor. Verrier, som selv er mor til to døtre, en adoptert og en ikke-adoptert, kjenne.-tegnes som barnas forsvarer.

Forfatter: Nancy Newton Verrier
Forlag: Kolofon
ISBN: 9788230014950

Hjerteforeldre

I boka «Hjerteforeldre» presenterer Dr. John M. Gottmans sin forskning gjennom 40 år som gjelder foreldreskap og som beskriver hva som skal til for å bygge barnets eller tenåringens selvtillit, støtte og styrke dem. Gottman deler foreldretypene inn i fire ulike oppdragerstiler som takler barns følelser ulikt. Og han kommer med råd om hva som kan hjelpe ditt barn til å bli et menneske som er rustet til å takle bedre. Disse foreldrene, som også kalles «hjerteforeldre», prøver å hjelpe barnet til å gjenkjenne, regulere og uttrykke sine egne følelser. Samtidig kan de også takle andres følelser overfor dem.

Tittel: Hjerteforeldre
Forfatter: John M. Gottman og Joan Declaire
Panta Forlag
ISBN: 978-82-7900-868-2

 

 

Toddler Adoption

Tidligere var det i stor utstrekning små babyer som ble adoptert både til USA og Skandinavia. I dag er mange av barna som kommer hit såkalte «toddlers».
En toddler er en 1–3-åring (på engelsk) og har et helt eller delvis utviklet språk når de adopteres. En toddler åring kan også ha minner fra tiden før barnehjemmet, da de var inne i en begynnende tilknytning til sin biologiske familie, men opplevde et brudd. Dette stiller særlige krav til adoptivforeldre, noe som beskrives i boken.

Forfatter: Mary Hopkins-Best
ISBN: 978-1-84905-894-1

 

 

At bygge bro
– hvordan voksne støtter børn i overgangen mellom to hjem

Håndboken «At bygge bro» presenterer ulike metoder og veiledning til hvordan profesjonelle og foreldre kan gi omsorg og skape trygghet for et barn i en overgangsfase til et nytt hjem. Boken har et tydelig barneperspektiv og består av enkle metoder og konkrete framgangsmåter. Disse kan være nyttige hjelpemidler for de som skal hjelpe barnet i å bygge bro, slik at det skapes en kontinuitet og sammenheng i barnets liv.

ISBN: 978-87-998680-0-1

Boken koster 180 danske kroner + porto (kr. 55,- til Norge) ved å sende en mail til: info@121ethiopia.org

 

 

Jeg ønsker deg et vakkert liv
Dette er en samling brev fra biologiske mødre i Sør-Korea, skrevet til de barna de adopterer bort. Felles for dem er et midlertidig opphold på Ae Ran Won i Seoul, et hjem for ugifte kvinner. Brevene beskriver følelser av tap og sorg, men også av håp og glede. De er dypt personlige, derfor også allmenne. «Jeg håper du har fått gode foreldre og at du har et godt liv. Den norske utgivelsen er oppdatert med tre nye, norske bidrag. Helge Solberg fra adopsjonsforeningen Verdens Barn forteller om adopsjons.prosessen i Norge i dag. Skuespiller Mona Grenne har skrevet brev til sin biologiske mor og Lajla Nystad har skrevet til sine sønner i takknemlighet til Koreamor:

ISBN:
9788230015872
Redigert og oversatt: Heidi Schmidt
Forlag: Kolofon

Facing up to Facebook
– en overlevelsesguide for adoptivfamilier

Sosiale medier og spesielt Facebook har allerede påvirket mange adoptivfamilier og utviklingen er stadig i endring. I økende grad bruker barn og unge sosiale medier for å spore opp og kontakte sine biologiske slektninger og vise versa. Kontakten som opprettes kan være skjult, noe som kan gjøre barna veldig sårbare og ha problemer med å takle alene.

Guideboken utforsker mange aktuelle spørsmål og utfordringer som adoptivforeldre kan møte når det gjelder sosiale medier, samt barnas inntog og tilstedeværelse på Facebook.

Boken er skrevet av Eileen Fursland og rettet mot innenlands adopsjon i England, men mange av tipsene og rådene som gis er også velegnet for foreldre som adopterer fra utlandet. Boken er på engelsk og kan kjøpes på Amazon.com.uk

«Adopsjonsboken. Veien til en familie»

Boken gir kunnskap om adopsjon og adoptivbarn. De ulike sidene ved adopsjonsprosessen følges fra man vurderer adopsjon til man har fått en sønn eller datter. Temaene som belyses er årsaker til adopsjon, ventetiden, tildelingen, hentereisen, hvordan det første møtet med barnet oppleves, og den første tiden som familie. Temaer som identitet, rasisme og forskning rundt adoptivbarn har fått egne kapitler. Boken er rettet mot personer som ønsker å forberede seg til å bli adoptivforeldre, samt til dem som møter utenlandsadopterte gjennom sitt arbeid.

Forfatter: Svein Arthur Kallevik og Merete Jansen
Høyskoleforlaget
ISBN 978-82-7634-712-6

Utviklingstraumer
Regulering som nøkkelbegrep i en ny traumepsykologi

Dette er en grunnbok som beskriver en ny forståelse av hvordan traumer i oppveksten kommer til uttrykk, og hvordan utsatte barn og unge best kan hjelpes. Utviklingstraumer blir i denne boken forstått i lys av nyere utviklingspsykologisk og nevrobiologisk kunnskap, hvor regulering og toleransevinduet er to avgjørende begreper. Del I av boken redegjør enkelt og pedagogisk for teori og forskning som har ledet frem til den nye traumeforståelsen, mens Del II demonstrerer hva forståelsen betyr i det praktiske arbeidet. Boken gir nye perspektiver på hvordan man kan jobbe regulerende, og inneholder en rekke pedagogiske ressurser og hjelpemidler man umiddelbart kan ta i bruk.

Forfattere: Dag Øystein Nordanger og Hanne Cecilie Braarud
ISBN:9788245020496

«Adoptert»

For første gang utgis en bok om utenlandsadopsjon skrevet av en som selv er adoptert. Dette er en subjektiv betraktning skrevet med humor og varme. Forfatteren, Ane Ramm, har kommet midtveis i livet. I dette perspektivet fokuserer hun vel så mye på mulighetene som på problemene. Å være adoptert er ikke nødvendigvis ensbetydende med å ha flere utfordringer enn andre, mener hun. Gjennom en rekke refleksjoner rundt sentrale og universelle spørsmål i den utenlandsadoptertes liv normaliseres synet på den adopterte.

Forfatter: Ane Ramm
Gyldendal
ISBN: 978-82-05-37488-1

«Adoption : banden som gör oss till familj»

Å ha arvet pappas «potetnese» er kanskje ikke så artig, men det viser i hvert fall et slektskap. For en adoptert ser familiebåndene annerledes ut. Hvordan påvirker dette identiteten og måten man ser på seg selv og familien?
Dette er spørsmål som stilles og besvares i denne svenskspråklige boken av Mary Juusela. Adopsjon handler om slektskap og identitet, kort sagt hva som gjør at vi oppfatter oss som en del av en familie.

Journalisten og forfatteren Mary Juusela har møtt og intervjuet 29 adoptivfamilier, til sammen drøyt 100 individer (mammaer, pappaer, søsken og adoptivbarn). Sammen forteller de – i noen tilfeller smertefullt, i andre tilfeller med glede – om hvordan de har funnet frem til sine respektive roller som foreldre og barn.

Forfatter: Mary Juusela
ISBN: 9789113026527
Språk: Svensk

«Hvor blir barnet av?»

Hvor blir barnet av? Stadig flere sliter med å bli gravide. For noen holder det å stå på hodet etter sex, sove med urter under hodeputen eller be en bønn på sengekanten. Andre er nødt til å gå mer vitenskaplig til verks. Hvor blir barnet av er den første altomfattende boken om ufrivillig barnløshet i Norge, skrevet for folk som selv sliter med å bli gravide. Vi har fulgt flere par fra de første, famlende informasjonssøkene på Internett, via veiledningssamtaler til hormonkurer, kontroller, egguthenting og assistert befruktning. Vi har snakket med barn som selv er adopterte og foreldre som har adoptert. Boken inneholder intervjuer med de fremste fagfolkene på området, som forteller om sin erfaring og deler av sin kunnskap, i et språk som vanlig folk forstår

Forfattere: Åshild Breian og Vegar Foss Andersen
Sirene Forlag AS
ISBN 8292410058

Storbarnsliv. Om å vokse opp med barn

Vi har fulgt dem tett gjennom barndommen. Holdt tommelen opp og heiet. Nesten umerkelig slipper barna taket i oss, og vender blikket mot andre. Hva skjer? De oppfører seg ikke som oss. Vi som er foreldre til store barn, ligger våkne om natten og venter på et barn som er på fest, eller lytter til et barn som ikke logger av og legger seg.

Guro Hoftun Gjestad lanserte ordet «storbarnsforeldre» i aviskommentaren «Kjære storbarnsforeldre», som ble den mest delte kommentaren i 2014.
Storbarnsliv gir et mangefasettert bilde av hvordan det er å være foreldre når barna skal finne sin egen vei. Boken rommer fortvilelse, humor, smerte og kjærlighet.
«Hoftun Gjestad skriver lett, medrivende og gjenkjennelig- og også ofte rørende- om skjæringspunktet mellom maktesløshet og uslitelig kjærlighet til de store barna, de som vokser ut av armene våre og inn i et selvstendig liv. For det går ikke helt smertefritt for seg. Og for foreldrene er det ofte alt man ikke kan gjøre for barna sine, som gjør vondt. Da hjelper det faktisk å lese at man ikke er alene.» (Torborg Igland, Fædrelandsvennen november 2015)

Forfatter: Guro Hofrun Gejstad
ISBN: 9788249515486, Forlaget Oktober

Hva kan jeg fortelle deg om adopsjon?

I denne boken møter du Charlotte, en jente som er adoptert. Charlotte inviterer leserne til å lære mer om adopsjon ved å bruke sine egne erfaringer. Hun introduserer oss også for noen venner som er adoptert fra andre land. Charlotte og vennene hennes vil hjelpe barn til å forstå hva det betyr å være adoptert, hvilke utfordringer barna møter, og hvilke erfaringer det er verdt å lytte til.

Denne boken er full av informasjon og gode råd som kan være til hjelp for venner, familie og fagpersoner som arbeider med adopterte barn.

Forfatter: Anne Braff Brodzinsky
Oversatt: Bjørn Faye-Schjøll
Illustratør: Rosy Salaman
Forlag: Kommuneforlaget
ISBN: 9788244621939

Adoptert identitet

En som selv har adopsjonsbakgrunn skriver kritisk og personlig om hvordan vi forstår den adoptertes identitet idag.
Ved hjelp av Nietzsche og amerikanske tegneserier skisserer Follevåg et alternativt bilde av identitet! Han kommer med en på alle måter sterk kritikk av myten om at en kan finne sin identitet gjennom å søke sine biologiske foreldre. Identitet er noe vi hele tiden må konstruere. På denne måten viser adopterte noe grunnleggende ved identitet i det hele tatt.

Forfatter: Geir Follevåg
Forlag: Spartacus
ISBN 9788243002791

The Handbook of International Adoption Medicine

The Handbook of International Adoption Medicine presents an overview of the medical and developmental issues that affect internationally adopted children, offering guidelines for families and physicians before, during, and after adoption. Laurie Miller has comprehensively researched these topics and also draws from over fifteen years of experience in international adoption and orphanages throughout the world. This book shows how to advise families prior to an international adoption, how to perform an effective initial screening assessment of the newly arrived child, how to manage common behaviour problems, and how to recognize and manage developmental and other more long-term problems as they emerge. Sections cover such subjects as the risks of prenatal exposures, problems in growth and development, infectious diseases, and other medical conditions such as inherited disorders, uncertain age, and precocious puberty. This information has never been available in one place, making the book an invaluable resource for families and professionals in the field of international adoption.

Forfatter: Laurie C. Miller
ISBN: 9780195145304

Kan lastes ned her.