2017

32 barn kom til Norge i 2017 (14 jenter og 18 gutter)

Kina 4 1 jente og 3 gutter
Ungarn 17 7 jenter og 10 gutter
Taiwan 8 6 jenter og 2 gutter
Bulgaria 3 3 gutter
2016

25 barn kom til Norge i 2016 (9 jenter og 16 gutter)

Kina 7 2 jenter og 5 gutter
Ungarn 12 2 jenter og 10 gutter
Taiwan 5 4 jenter og 1 gutt
Bulgaria 1 1 gutt
2015

34 barn kom til Norge i 2015 (7 jenter og 27 gutter)

Kina 9 1 jente og 8 gutter
Ungarn 12 2 jenter og 10 gutter
Kenya 7 1 jente og 6 gutter
Taiwan 3 2 jenter og 1 gutt
Bulgaria 3 1 jente og 2 gutter
2014

27 barn kom til Norge i 2014 (10 jenter og 17 gutter)

Kina 3 2 jenter og 1 gutt
Ungarn 11 6 jenter og 5 gutter
Kenya 11 1 jente og 10 gutter
Taiwan 2 1 jente og 1 gut
2013

30 barn kom til Norge i 2013 (16 jenter og 14 gutter)

Brasil 2 1 jente og 1 gutt
Bulgaria 1 1 jenter og 2 gutter
Kina 7 4 jente og 3 gutter
Ungarn 16 9 jenter og 7 gutt
Kenya 2 1 jente og 1 gutter
2012

35 barn kom til Norge i 2012 (8 jenter og 27 gutter)

Brasil 6 1 jente og 5 gutter
Bulgaria 7 2 jenter og 5 gutter
Kina 8 1 jente og 7 gutter
Ungarn 14 4 jenter og 10 gutter
2011

35 barn kom til Norge i 2011 (21 jenter og 14 gutter)

Brasil   5 (1 jente og 4 gutter)
Bulgaria 10 (9 jenter og 1 gutt)
Kina 10 (8 jenter og 2 gutter)
Ungarn 10 (3 jenter og 7 gutter)
2010

34 barn kom til Norge i 2010  (16 jenter og 18 gutter)

Brasil   8 (4 jenter og 4 gutter)
Bulgaria   3 (3 jenter)
Kina 14 (3 jenter og 11 gutter)
Ungarn   9 (6 jenter og 3 gutter)
2009

35 barn kom til Norge i 2009 (15 jenter og 20 gutter)

Brasil 14 (6 jenter og 8 gutter)
Bulgaria   0
Kina 10 (6 jenter og 4 gutter)
Ungarn 11 (3 jenter og 8 gutter)
2008

33 barn kom til Norge i 2008  (18 jenter og 15 gutter)

Brasil 15 (5 jenter og 10 gutter)
Bulgaria 0
Kina 10 (9 jenter og 1 gutter)
Ungarn 8 (4 jenter og 4 gutter)
2007

51 barn kom til Norge i 2007  (28 jenter og 23 gutter)

Brasil 15 7 jenter og 8 gutter
Bulgaria  2 1 jente og 1 gutt
Kina 21 17 jenter og 4 gutter
Ungarn 13 3 jenter og 10 gutter
2006

39 barn kom til Norge i 2006 (25 jenter og 14 gutter)

Brasil 6 2 jenter og 4 gutter
Bulgaria 2 1 jente og 1 gutt
Kina 22 21 jenter og 1 gutter
Ungarn 9 1 jenter og 8 gutter
Totalt antall barn 1990 - 2016