Søkere i alle faser av adopsjonsprossen har ofte uttrykt et ønske om få anledning til å snakke med andre som har adoptert. InorAdopt jobber derfor stadig for å knytte til seg ressurspersoner som kan kontaktes innen ulike spesifikke temaer basert på egne erfaringer.

InorAdopt videreformidler kontakt dersom du har behov for å snakke med en av dem.

Vi har i dag ressurspersoner som kan kontaktes i forhold til følgende temaer:

Tilknytningsvansker
Grensetesting/sinne og utagering under og etter adopsjon
Barnet mitt og jeg «liker hverandre ikke»
Utfordringer med tilknytning mellom mor og barnet
Separasjonsangst (stort behov for nærhet hele tiden) hos barn under 1 år
Savn etter fosterfamilien/tidligere omsorgspersoner
Erfaring med søsken fra før i familien. Spesielt i forhold til sjalusi og tilknytning.
Søvnutfordringer
Utfordringer med å få barnet til å spise

Skole, barnehage og andre instanser
Adopsjon av barn i skolealder
Barnehagestart
Erfaringer med BUP, PPT, barnevern, habiliteringssenter, fysioterapeut

Helse:
Erfaringer med MRSA hos barnet
Å adoptere et barn med leppe/ganespalte
Å adoptere et barn med leverproblemer
Å adoptere et barn født prematurt
Å adoptere et barn medhypospadi og usikkert kjønn

Generelt:
Statsborgerskap for barnet der hvor foreldrenene ikke er norske statsborgere
Tilbakereise til Kina


KAN DU BIDRA SOM RESSURSPERSON?
Har du opplevelser og erfaringer fra din egen adopsjonsprosess og tiden etterpå som du ønsker å dele med andre hører vi gjerne fra deg.

Ta kontakt med line@noradopt.no eller tlf. 38 10 59 58.

Eksempelvis er opplevelser fra hvordan en kan takle ventetiden, forberedelser til å møte barnet, opplevelser med ulike helseutfordringer, den første tiden sammen med barnet, den første tiden hjemme, møte med helsevesenet, oppstart i barnehage og skole, møte med hjelpeapparatet (PPT, BUP o.l.) og annet.