Adoptivforeldre i alle faser av adopsjonsprossen har ofte uttrykt et ønske om få anledning til å snakke med andre som har adoptert. InorAdopt jobber derfor å opparbeide en oversikt over ressurspersoner som kan kontaktes innen ulike spesifikke temaer basert på egne erfaringer.

Våre ressurspersoner kan blandt annet kontaktes om følgende utfordringer:

Adopsjon av barn i skolealder
Adopsjon via 72 timers programmet I Kina
Adopsjon av søsken
Adopsjon av eldre barn
Barnehagestart
Erfaringer med BUP, PPT, barnevern, habiliteringssenter, fysioterapeut
Erfaringer med spesialpedagoger i barnehage og skole
Forsinket utvikling
Hypospadi/avvik kjønnsorgan
Statsborgerskap for barnet der hvor foreldrenen ikke er norske statsborgere
Synsproblematikk
Tilbakereiser, Kina
Tilknytningsvansker

InorAdopt videreformidler kontakt dersom du har behov for å snakke med en av ressurspersonene.

KAN DU BIDRA SOM RESSURSPERSON?
Har du opplevelser og erfaringer fra din egen adopsjonsprosess og tiden etterpå som du ønsker å dele med andre hører vi gjerne fra deg.

Ta kontakt med hilde@inoradopt.no eller tlf. 38 10 59 65.

Eksempelvis er opplevelser fra hvordan en kan takle ventetiden, forberedelser til å møte barnet, opplevelser med ulike helseutfordringer, den første tiden sammen med barnet, tilknytning og tilknytningsfremmede aktiviteter, den første tiden hjemme, møte med helsevesenet, oppstart i barnehage og skole, møte med hjelpeapparatet (PPT, BUP o.l.), ungdomstid  og annet.