Adoptivforeldre i alle faser av adopsjonsprossen har ofte uttrykt et ønske om få anledning til å snakke med andre som har adoptert. InorAdopt jobber derfor å opparbeide en oversikt over ressurspersoner som kan kontaktes innen ulike spesifikke temaer basert på egne erfaringer.

InorAdopt videreformidler kontakt dersom du har behov for å snakke med en av ressurspersonene.

 

KAN DU BIDRA SOM RESSURSPERSON?
Har du opplevelser og erfaringer fra din egen adopsjonsprosess og tiden etterpå som du ønsker å dele med andre hører vi gjerne fra deg.

Ta kontakt med bente@inoradopt.no eller tlf. 38 10 59 53.

Eksempelvis er opplevelser fra hvordan en kan takle ventetiden, forberedelser til å møte barnet, opplevelser med ulike helseutfordringer, den første tiden sammen med barnet, den første tiden hjemme, møte med helsevesenet, oppstart i barnehage og skole, møte med hjelpeapparatet (PPT, BUP o.l.) og annet.