Ønsker dere å lese mer om adopsjon gjennom InorAdopt kan dere få tilsendt vårt informasjonshefte. Send oss en e-post.

Jeg ønsker å

InorAdopt

Postadresse: Postboks 266, 4663 Kristiansand

Besøksadresse: Gyldenløvesgate 5, 4611 Kristiansand

Telefon:  +47 38 10 59 50

E-post:  post@inoradopt.no

Åpningstider:

Mandag-fredag 09.00 – 14.00

Ta gjerne kontakt om dere ønsker å avtale et besøk eller en samtale på telefon utenom kontortid.

 

Martijn van Rooij

Daglig leder

Mail: martijn@inoradopt.no

Direktenummer: + 47 38 10 59 54

Line Oseassen Onshus

Nestleder/Adopsjonskonsulent

Saksbehandler for Taiwan og Bulgaria

Mail: line@inoradopt.no

Direktenummer: + 47 38 10 59 58

Monica Kristensen

Adopsjonskonsulent

Saksbehandler for Ungarn

Mail: monica@inoradopt.no

Direktenummer: + 47 38 10 59 53