Ønsker dere å lese mer om adopsjon gjennom InorAdopt kan dere få tilsendt vårt informasjonshefte. Send oss en e-post.

Jeg ønsker å

InorAdopt

Postadresse: Postboks 266, 4663 Kristiansand

Besøksadresse: Gyldenløvesgate 5, 4611 Kristiansand

Telefon:  +47 38 10 59 50

E-post:  post@inoradopt.no

Åpningstider:

Mandag-fredag 09.00 – 14.00

Ta gjerne kontakt om dere ønsker å avtale et besøk eller en samtale på telefon utenom kontortid.

 

Line Oseassen Onshus

Daglig leder

Saksbehandler for Bulgaria

Mail: line@inoradopt.no

Direktenummer: + 47 38 10 59 58

Monica Kristensen

Nestleder/Adopsjonskonsulent

Saksbehandler for Ungarn og Tsjekkia

Mail: monica@inoradopt.no

Direktenummer: + 47 38 10 59 53

Angélica Lauvsland Haages

Adopsjonskonsulent

Saksbehandler for Taiwan

Mail: angelica@inoradopt.no

Direktenummer: + 47 38 10 59 54