En adopsjon gjennom InorAdopt koster til sammen kr. 249 000,-. I tillegg kommer det en årlig medlemsavgift på 750 kroner.

Kostnadene er gjeldende fra 08.04.2024 og aktuelle pr. d.d. 

Kostnader & refusjonPris
MEDLEMSKONTINGENT: årlig fra 01.01 til 31.12750,-
INNMELDINGSGEBYR. Forfaller ved mottak og aksept av registreringsskjema8000,-
REGISTRERINGSGEBYR: Forfaller når registreringsskjema er registrert og behandlet11.000,-
ADOPSJONSBELØP 1 – Del 1: Forfaller ved godkjenning i Bufetat.52.000,-
ADOPSJONSBELØP 1 – Del 2: Forfaller før dokumentene sendes til utlandet71.000,-
RISIKOFOND: Forfaller ved godkjenning i Bufetat2000,-
ADOPSJONSBELØP 2 – VED TILDELING: Forfaller ved tildeling. Forannevnte kostnader er for ett adoptert barn. Ved søskenadopsjon er tilleggskostnadene for hvert barn følgende (betales samlet ved tildeling)105.000,-
RISIKOFOND (søskentillegg)2000,-
ADOPSJONSBELØP 2 (søskentillegg)95.000,-

Adopsjonsgebyrene vil kunne endres underveis i adopsjonsprosessen.  

Kostnader i forbindelse med hentereise kommer i tillegg. 

Etter hjemkomst, når adopsjonen er registrert hos Bufdir, får dere tilsendt et eget søknadsskjema og informasjon om ordningen med engangsstøtte. Denne støtten er koblet til Grunnbeløpet, og utgjør i 2024 kr. 118 620,- for hvert barn.

Dersom man i løpet av prosessen ønsker å skifte land medfører det ekstra kostnader som skal dekke ny saksbehandling, oversettelse av dokumenter samt ny registrering i utlandet. Dette gjelder kun for de som allerede har fått sendt sine dokumenter til utlandet. Kostnaden for å skifte land er på kr. 31.000,-

Refusjon av innbetalte kostnader

Dersom søknaden om adopsjon trekkes tilbake i løpet av prosessen vil deler av de innbetalte kostnader bli refundert. Beløpet vil være avhengig av på hvilket sted man er i prosessen når søknaden trekkes.  Trekkes søknaden tilbake må dette alltid gjøres skriftlig.

Følgende oppsett viser beløp som refunderes:

MEDLEMSKONTINGENT
Blir ikke refundert.

INNMELDINGSGEBYR
Blir ikke refundert.

REGISTRERINGSGEBYR
Blir man ikke godkjent av Bufetat vil kr 5.000,- bli refundert.
Ønsker man selv å trekke søknaden blir ingenting refundert.

ADOPSJONSBELØP 1
Ved godkjenning i Bufetat vil følgende skala bli brukt hvis søknaden trekkes:

Før mottak og saksbehandling av dokumentene:                                                       Kr. 35.000,- 

Etter saksbehandling og utsendelse av dokumentene til utlandet:                         Kr.           0,-

Ved bytte av land og ny saksbehandling blir ingenting av beløpet på kr. 31.000 refundert.

RISIKOFOND
Vil ikke bli refundert.

ADOPSJONSBELØP 2
Trekker man seg etter tildeling og aksept av et barn, men før avreise til utlandet, må 2/3 av adopsjonsbeløp 2 betales.
Avbryter man adopsjonsprosessen  under oppholdet i utlandet er hele beløpet forfalt og ingenting refunderes.
Dette fordi det meste av arbeidet i utlandet gjøres før tildeling. InorAdopt har derfor allerede dekket disse kostnadene for søkernes regning.