Kostnader & refusjon

Kostnader & refusjon 2018-05-01T18:26:18+00:00

Kostnader ved adopsjon av barn fra utlandet

Totale kostnader fra 1. januar 2018

MEDLEMSKONTINGENT
årlig fra 01.01 til 31.12
Kr. 750,-
INNMELDINGSGEBYR
Forfaller ved mottak og aksept av registreringsskjema
Kr. 5000,-
REGISTRERINGSGEBYR
Forfaller når registreringsskjema er registrert og behandlet
Kr. 7.000,-
ADOPSJONSBELØP 1 – Del 1
Forfaller ved godkjenning i Bufetat.
Kr. 32.000,-
ADOPSJONSBELØP 1 – Del 2
Forfaller før dokumentene sendes til utlandet
Kr. 52.000,-
RISIKOFOND
Forfaller ved godkjenning i Bufetat
Kr. 2.000,-
ADOPSJONSBELØP 2 – VED TILDELING
Forfaller ved tildeling.
Kr. 95.000,-
Forannevnte kostnader er for ett adoptert barn. Ved søskenadopsjon er tilleggskostnadene for hvert barn følgende (betales samlet ved tildeling)
RISIKOFOND
(søskentillegg)
Kr. 2.000,-
ADOPSJONSBELØP 2
(søskentillegg)
Kr. 95.000,-

Adopsjonskostnadene er i utgangspunktet faste. Det betyr at når adopsjonen er gjennomført vil man ikke få noen tilleggskostnader. InorAdopt kan likevel ikke garantere at kostnadene ikke endres i løpet av adopsjonsprosessen.

Kostnader i forbindelse med hentereiser og opphold dekkes i sin helhet av søkerne og vil kunne varierer en del avhengig av årstid og bosted.

Etter hjemkomst og registrering av adopsjonen hos Bufdir, blir det utbetalt en engangstøtte. Denne utgjør p.t. kr.  93 634,- for hvert barn.

Oppfølgingsrapporter: De ulike land krever minst en eller flere oppfølgingsrapporter etter at adopsjonen er gjennomført. Kostnad for blant annet oversettelse og forsendelse vil komme i tillegg.

Dersom man i løpet av prosessen ønsker å skifte land medfører det ekstra kostnad som skal dekke ny saksbehandling, oversettelse av dokumenter samt ny registrering i utlandet. Dette gjelder kun for de som allerede har fått sendt sine dokumenter til utlandet. Kostnaden for å skifte land er på kr. 31.000,-

Refusjon av innbetalte kostnader

Dersom søknaden om adopsjon trekkes tilbake i løpet av prosessen vil deler av de innbetalte kostnader bli refundert. Beløpet vil være avhengig av på hvilket sted man er i prosessen når søknaden trekkes.  Trekkes søknaden tilbake må dette alltid må gjøres skriftlig.

Følgende oppsett viser beløp som refunderes:

MEDLEMSKONTINGENT
Blir ikke refundert.

INNMELDINGSGEBYR
Blir ikke refundert.

REGISTRERINGSGEBYR
Blir man ikke godkjent av Bufetat vil kr 3.000,- bli refundert.
Ønsker man selv å trekke søknaden blir ingenting refundert.

ADOPSJONSBELØP 1
Ved godkjenning i Bufetat vil følgende skala bli brukt hvis søknaden trekkes:

Før mottak og saksbehandling av dokumentene:                                                           Kr. 20.000,-

Etter saksbehandling og utsendelse av dokumentene i utlandet:                               Kr.         0,-

Ved bytte av land og ny saksbehandling blir ingenting av beløpet på kr. 31.000 refundert.

RISIKOFOND
Vil ikke bli refundert.

ADOPSJONSBELØP 2
Trekker man seg etter tildeling og aksept av et barn, men før avreise til utlandet, må 2/3 av adopsjonsbeløp 2 betales.
Avbryter man adopsjonsprosessen  under oppholdet i utlandet er hele beløpet forfalt og ingenting refunderes.
Dette fordi det meste av arbeidet i utlandet gjøres før tildeling. InorAdopt har derfor allerede dekket disse kostnadene for søkernes regning.