En adopsjon gjennom InorAdopt koster til sammen kr. 232 000,-. I tillegg kommer det en årlig medlemsavgift på 750 kroner.

Kostnadene er gjeldende fra 1.5.2023 og aktuelle pr. d.d. 

Kostnader & refusjonPris
MEDLEMSKONTINGENT: årlig fra 01.01 til 31.12750,-
INNMELDINGSGEBYR. Forfaller ved mottak og aksept av registreringsskjema5000,-
REGISTRERINGSGEBYR: Forfaller når registreringsskjema er registrert og behandlet7000,-
ADOPSJONSBELØP 1 – Del 1: Forfaller ved godkjenning i Bufetat.52.000,-
ADOPSJONSBELØP 1 – Del 2: Forfaller før dokumentene sendes til utlandet71.000,-
RISIKOFOND: Forfaller ved godkjenning i Bufetat2000,-
ADOPSJONSBELØP 2 – VED TILDELING: Forfaller ved tildeling. Forannevnte kostnader er for ett adoptert barn. Ved søskenadopsjon er tilleggskostnadene for hvert barn følgende (betales samlet ved tildeling)95.000,-
RISIKOFOND (søskentillegg)2000,-
ADOPSJONSBELØP 2 (søskentillegg)95.000,-

Adopsjonsgebyrene vil kunne endres underveis i adopsjonsprosessen.  

Kostnader i forbindelse med hentereise kommer i tillegg. 

Etter hjemkomst, når adopsjonen er registrert hos Bufdir, får dere tilsendt et eget søknadsskjema og informasjon om ordningen med engangsstøtte. Denne støtten er koblet til Grunnbeløpet, og utgjør fra 1. mai 2022 kr. 111 477,- for hvert barn.

Dersom man i løpet av prosessen ønsker å skifte land medfører det ekstra kostnader som skal dekke ny saksbehandling, oversettelse av dokumenter samt ny registrering i utlandet. Dette gjelder kun for de som allerede har fått sendt sine dokumenter til utlandet. Kostnaden for å skifte land er på kr. 31.000,-

Refusjon av innbetalte kostnader

Dersom søknaden om adopsjon trekkes tilbake i løpet av prosessen vil deler av de innbetalte kostnader bli refundert. Beløpet vil være avhengig av på hvilket sted man er i prosessen når søknaden trekkes.  Trekkes søknaden tilbake må dette alltid gjøres skriftlig.

Følgende oppsett viser beløp som refunderes:

MEDLEMSKONTINGENT
Blir ikke refundert.

INNMELDINGSGEBYR
Blir ikke refundert.

REGISTRERINGSGEBYR
Blir man ikke godkjent av Bufetat vil kr 3.000,- bli refundert.
Ønsker man selv å trekke søknaden blir ingenting refundert.

ADOPSJONSBELØP 1
Ved godkjenning i Bufetat vil følgende skala bli brukt hvis søknaden trekkes:

Før mottak og saksbehandling av dokumentene:                                                       Kr. 35.000,- 

Etter saksbehandling og utsendelse av dokumentene til utlandet:                         Kr.           0,-

Ved bytte av land og ny saksbehandling blir ingenting av beløpet på kr. 31.000 refundert.

RISIKOFOND
Vil ikke bli refundert.

ADOPSJONSBELØP 2
Trekker man seg etter tildeling og aksept av et barn, men før avreise til utlandet, må 2/3 av adopsjonsbeløp 2 betales.
Avbryter man adopsjonsprosessen  under oppholdet i utlandet er hele beløpet forfalt og ingenting refunderes.
Dette fordi det meste av arbeidet i utlandet gjøres før tildeling. InorAdopt har derfor allerede dekket disse kostnadene for søkernes regning.