InorAdopt har samarbeidet med Taiwan siden 2013, og har siden 2014 samarbeidet med den taiwanske organisasjonen Child Welfare League Foundation (CWLF). Organisasjonen har arbeidet i en årrekke med internasjonal adopsjon, og er svært anerkjent i Taiwan.

Krav til søkerne

* Samlet inntekt over 500 000,- NOK
* Søkerne må være forberedt på at barna har helseutfordringer eller kommer fra familier med belastet bakgrunn
* Ekteskapet må ha vart i minst 3 år og søkerne må være av ulikt kjønn.

Barna

De fleste barna som tildeles gjennom CWLF er mellom 3-5 år. Det er også behov for søkere som ønsker å adoptere eldre barn. Ved adopsjon fra Taiwan vil barnets biologiske familie oftest være kjent. Årsaken til at barna trenger ny familie kan være sammensatt av økonomiske, kulturelle og sosiale forhold. Barnet kan være født i en familie som har en belastet historie i forhold til rus, kriminalitet eller mentale problemer. Disse barna kan det være vanskelig å finne familie til innenlands, selv om barnet har en normal utvikling. Søkerne må være forberedt på at barna har helseutfordringer eller kommer fra familier med belastet bakgrunn.

I de sakene hvor barna har spesielle behov, vil tildelingen bli presentert for det Faglig Rådgivende Utvalget for Adopsjonssaker. Barna kommer fra fosterhjem eller barnehjem fra hele landet.


Adopsjonsprosess

Etter godkjenning i Norge sendes søkernes dokumenter til Taiwan for registrering og godkjenning. CWLF foretar en «pre-screening», hvor de avgjør om søkerne er
aktuelle som søkere hos dem. Pre-screenings-prosessen tar vanligvis ca. 2-3 måneder. Etter godkjenning i pre-screening er man på venteliste for tildeling.

Ventetid

Ventetiden varier fra sak til sak da det ikke følges et køsystem, men at barn matches opp mot de søkerne som sees på som best egnet for barnet. Forventet ventetid fra dokumentene sendes til CWLF til en tildeling antar vi at vil kunne være på alt fra kun få måneder til opp mot 2 år. Ventetiden kan bli kortere dersom søkerne har stor åpenhet for at barna har helseutfordringer eller kompleks familiebakgrunn.

Gjennomsnittlig ventetid for tildeling når det gjaldt barn som kom til Norge i 2021 var 7 måneder. På grunn av rettsprosessen, som finner sted etter tildeling og før familien kommer til Taiwan, kan det ta alt fra 8-12 måneder fra tildeling til hentereise.

Oppholdet i Taiwan vil vanligvis være på ca. 2 uker.

Unntaksvis kan domstolen ønske deltakelse fra adoptivfamilien under rettshøring, da kan oppholdet i Taiwan bli opp mot 6 uker, eller det kan bli aktuelt med to reiser.


Oppfølgingsrapporter

Etter adopsjonen kreves det at familien sender inn tre oppfølgingsrapporter det første året. Deretter skal man sende inn en oppfølgingsrapport årlig de ni påfølgende år.


Kapasitet

Det er stort behov for nye søkere til Taiwan.