InorAdopt har samarbeidet med Taiwan siden 2013, og har siden 2014 samarbeidet med den taiwanske organisasjonen Child Welfare League Foundation (CWLF). Organisasjonen har arbeidet i en årrekke med internasjonal adopsjon, og er svært anerkjent i Taiwan.

Krav til søkerne

* Søkerne må være forberedt på at barna har helseutfordringer eller kommer fra familier med belastet bakgrunn
* Enslige søkere
* Likekjønnede, gifte par
* Gifte par av ulike kjønn

For gifte par er det tilstrekkelig at man er gift når søknaden sendes til utlandet, så lenge man kan dokumentere samboerskap før giftemål.


Barna

De fleste barna som tildeles gjennom CWLF er mellom 3-5 år. Det er også behov for søkere som ønsker å adoptere eldre barn. Ved adopsjon fra Taiwan vil barnets biologiske familie oftest være kjent. Barna kommer hovedsakelig fra fosterhjem fra hele landet, og i enkelte tilfeller fra barnehjem.

Årsaken til at barna trenger ny familie kan være sammensatt av økonomiske, kulturelle og sosiale forhold. Barnet kan være født i en familie som har en belastet historie i forhold til rus, kriminalitet eller mentale problemer. Disse barna kan det være vanskelig å finne familie til innenlands, selv om barnet har en normal utvikling.

Søkere som ønsker å adoptere et barn gjennom CWLF må være forberedt på at barnet vil kunne ha utfordringer særlig knyttet til forsinkelser av ulik art og atferdsrelaterte vansker.

I de sakene hvor barna har spesielle behov, vil tildelingen bli presentert for det Faglig Rådgivende Utvalget for Adopsjonssaker.


Adopsjonsprosess

Etter godkjenning i Norge sendes søkernes dokumenter til Taiwan for registrering og godkjenning. CWLF foretar en «pre-screening», hvor de avgjør om søkerne er aktuelle som søkere hos dem. Pre-screenings-prosessen tar vanligvis ca. 2-4 måneder. Etter godkjenning i pre-screening er man på venteliste for tildeling.

Ventetid

Ventetiden varier fra sak til sak da det ikke følges et køsystem, men at barn matches opp mot de søkerne som sees på som best egnet for barnet. Forventet ventetid fra godkjenning i pre-screening til en tildeling antar vi at vil kunne være på alt fra kun få måneder til opp mot 2 år. Ventetiden kan bli kortere dersom søkerne har stor åpenhet for at barna har helseutfordringer eller kompleks familiebakgrunn. Gjennomsnittlig ventetid for tildeling for de barna som kom hjem til Norge i 2022 var 9 måneder.

På grunn av rettsprosessen, som oftest finner sted før familien kommer til Taiwan, kan det ta alt fra 8 til 12 måneder fra tildeling til hentereise. Vi ser også at koronapandemien har ført til forsinkelser hos domstolen i Taiwan, noe som kan føre til lengre ventetid enn forventet i denne delen av prosessen.

Oppholdet i Taiwan vil vanligvis være på ca. to uker. Unntaksvis kan domstolen ønske deltakelse fra adoptivfamilien på to møter, da kan oppholdet bli opp mot 6 uker, eller det kan bli aktuelt med to reiser.


Oppfølgingsrapporter

Etter adopsjonen kreves det at familien sender inn tre oppfølgingsrapporter det første året. Deretter skal man sende inn en oppfølgingsrapport årlig de 9 påfølgende år.


Kapasitet

Ta direkte kontakt med oss om du/dere ønsker å adoptere fra Taiwan.