InorAdopt samarbeider med to organisasjoner i Taiwan: Christian Salvation Service (CSS) og Child Welfare League Foundation (CWLF). Begge organisasjonene har arbeidet i en årrekke med internasjonal adopsjon, og er svært anerkjente. Organisasjonene stiller noe ulike krav til sine søkere:

CSS – krav til søkerne:
* Ekteskapet må ha vart i minst 5 år. Dersom søkerne har vært gift tidligere, ta kontakt med InorAdopt
* Søkerne må være norske statsborgere
* Begge søkerne må være døpt, ha et kristent livssyn og delta aktivt i et kirkesamfunn
* Samlet inntekt over 500 000,- NOK
* BMI må være under 30
* Søkerne må være forberedt på at barna kan ha helseutfordringer eller kan komme fra familier med belastet bakgrunn
* Søkerne kan ha ett barn fra før (adoptert eller biologisk). Dersom man er åpne for litt eldre barn kan det aksepteres flere barn i familien fra før

Barna som frigis for utenlands-adopsjon gjennom CSS er vanligvis rundt ett år. Søkerne må imidlertid ha en norsk godkjenning for 0-3 år. Det kan også være aktuelt å søke om å få adoptere søsken. Det er mest vanlig at barna kommer på barnehjem rett etter fødsel, og i de fleste tilfellene vil barnet bli ivaretatt på barnehjemmet som CSS driver. Det heter Mu En og ligger i Taipei.

Her er en historie fra en familie som har adoptert gjennom CSS: Adopsjon fra Taiwan

CWLF – Krav til søkerne:
* Ekteskapet må ha vart i minst 3 år
* For mer detaljerte krav, ta kontakt med InorAdopt

Ved adopsjon via CWLF må en ha et forhåndssamtykke fra Bufetat for adopsjon av barn i alderen 0 – 3 år eller 0 – 5 år. Det er også behov for søkere som ønsker å adoptere søskengrupper eller eldre barn.

Søkerne må være forberedt på at barna har helseutfordringer eller kommer fra familier med belastet bakgrunn. Barna kommer fra barnehjem eller fosterhjem fra hele landet.

Barna
Ved adopsjon fra Taiwan vil barnets biologiske familie oftest være kjent. Biologisk mor spiller gjerne en viktig rolle i utvelgelsen av en ny familie til barnet. Årsaken til at barna trenger ny familie kan være sammensatt av økonomiske, kulturelle og sosiale forhold. Barnet kan være født i en familie som har en belastet historie i forhold til rus, kriminalitet eller mentale problemer. Disse barna er det gjerne vanskelig å finne familie til innenlands, selv om barnet er friskt og har en normal utvikling.

Adopsjonsprosessen
Etter godkjenning i Norge sendes søkernes dokumenter til Taiwan for registrering og godkjenning. CSS/CWLF foretar en «prescreening», hvor de avgjør om søkerne er aktuelle som søkere hos dem.
Oppholdet i Taiwan vil være på ca. 1 – 2 uker. I noen tilfeller kan domstolen ønske deltakelse fra adoptivfamilien på to møter, da kan oppholdet bli opp mot 6 uker. Dette vil variere fra sak til sak. CSS og CWLF vil bistå familiene med praktiske forhold som romslig hotellværelse, transport og sightseeing.

Ventetid
Forventet ventetid fra dokumentene sendes til CSS til en tildeling, antar vi at vil være på mellom 6 – 18 måneder. Laveste ventetid hittil har vært 4 uker og den gjennomsnittlige ventetiden i 2017 var på 8,5 måneder.
Forventet ventetid fra dokumentene sendes til CWLF til det vil komme en tildeling, antar vi at vil være på mellom 12 – 24 måneder. Gjennomsnittlig ventetid i 2017 var cirka 16 måneder.

På grunn av rettsprosessen i Taiwan kan det ta alt fra 4 til opp mot 11 måneder fra tildeling til hentereise. Dette gjelder både CSS og CWLF.

Oppfølgingsrapporter
Det kreves at man i løpet av det første året sender inn tre oppfølgingsrapporter og det andre året sender inn to rapporter. Deretter skal man sende inn en oppfølgingsrapport årlig til barnet fyller 18 år.

Det er stort behov for nye søkere til både CSS og CWLF!