InorAdopt har samarbeidet med Bulgaria siden 2001 og har siden 2005 samarbeidet med den bulgarske adopsjonsorganisasjonen Happy Child. Bulgaria har ratifisert Haag-konvensjonen.

Krav til søkerne:
* Søkerne må være norske statsborgere.
*Søkerne må være gift og av ulikt kjønn.
* Enslige søkere aksepteres.

Barna
De fleste barn som frigis for utenlandsadopsjon er mellom 2 og 5 år. Mange av barna kommer fra etniske minoriteter, primært fra rombefolkningen. De fleste barna bor i fosterhjem. Det er behov for søkere som kan adoptere barn over 7 år og barn med større helseutfordringer.  Ventetiden på tildeling vil  da kunne bli kortere. I
disse sakene vil tildelingen bli presentert for det faglig rådgivende utvalget for adopsjonssaker.

Adopsjonsprosessen
Det vil være 2 reiser til Bulgaria etter tildeling. Den første reisen finner sted raskt etter tildeling, og oppholdets varighet vil være cirka en uke. Etter daglige treff med barnet, skal søkerne bekrefte at de ønsker å fortsette adopsjonsprosessen. Deretter reiser søkerne tilbake til Norge mens den juridiske delen av adopsjonsprosessen finner sted i Bulgaria. Alle adopsjoner gjennomføres rettslig ved domstolen i Sofia og Happy Child representerer søkerne i domstolen.

Etter at domsbeslutning er rettskraftig og de nødvendige dokumenter er utstedt, kan søkerne reise tilbake til Bulgaria for å hente barnet hjem til Norge. Oppholdet er også denne gang på cirka en uke. Den første reisen vil vanligvis være 2-3 uker etter tildeling, mens det vanligvis går 4-6 måneder mellom første og andre reise.

Ventetid
Forventet ventetid fra dokumentene sendes til Bulgaria til det vil komme en tildeling, er for tiden cirka 8 år. 

Oppfølgingsrapporter
Bulgarske myndigheter krever at søkerne sender oppfølgingsrapport hver sjette måned i de to første årene etter adopsjonen, totalt fire rapporter.

Kapasitet
Vi tar for tiden ikke i mot nye søkere på Bulgaria grunnet den lange ventetiden.