<br>
<br>
InorAdopt støtter flere forskjellige hjelpeprosjekter i de landene vi samarbeider med. Dette omfatter støtte til individuelle barn/familier, barnehjem og spesifikke prosjekter. Alt hjelpearbeid er frivillig, og atskilt fra adopsjonsarbeidet.

For å kunne bidra til hjelpeprosjekter, er vi avhengige av innsamlede midler, både gjennom fadderskap og engangsbidrag.

Dersom du/dere ønsker å bidra, kan dere overføre penger til 2801.03.12681.

Skattefradrag
InorAdopt er godkjent som frivillig organisasjon og ved å støtte InorAdopts hjelpeprosjekter kan du få skattefradrag for dine bidrag. Skattefradraget oppnås hvis du gir minst 500 kroner til InorAdopt i løpet av året. Du kan få skattefradrag for inntil 40 000,- for skatteåret 2018.

Les mer på Skatteetatens nettside