imm0134
<br>
<br>
InorAdopt støtter flere forskjellige hjelpeprosjekter i de landene vi samarbeider med. Dette omfatter støtte til individuelle barn/familier, barnehjem og spesifikke prosjekter. Alt hjelpearbeid er frivillig, og atskilt fra adopsjonsarbeidet.

For å kunne bidra til hjelpeprosjekter, er vi avhengige av innsamlede midler, både gjennom fadderskap og engangsbidrag. Kontonummer: 2801.03.12681

Telefon : 38 10 59 65 mandag – fredag kl. 09.00 – 15.00.

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon.