<br>
<br>
InorAdopt har et lite hjelpeprosjekt i Ungarn, der vi har støttet noen individuelle ungdommer/ung voksne gjennom mange år. Hjelpearbeid er frivillig, og atskilt fra adopsjonsarbeidet.