Adopsjonsprosessen


1.
Meld dere inn i InorAdopt ved å fylle ut og sende inn vårt registreringsskjema. InorAdopt vil gå gjennom registreringsskjemaet og gi dere en anbefaling (Formidlingsbekreftelse) på et land. Denne bekreftelsen er nødvendig for å kunne søke om å få delta på adopsjonsforberedende kurs. Denne bekreftelsen skal også vedlegges søknaden til Barne,- ungdoms- og familieetaten (Bufetat) etter gjennomført kurs.

2.
Dere må søke om å få plass på Adopsjonsforberedende kurs. Dette gjøres via Bufdir her. Kursene er gratis, men man må selv dekke eventuelle reiseutgifter til/fra kursstedet.
Kurset må være gjennomført før en kan sende inn en søknad til Bufetat om å bli godkjent for adopsjon.

3.
Send søknad om adopsjon til Bufetat. Søknadsskjema og informasjon om vedlegg finnes her
Bufetat har regionskontorer i Nord, Midt Norge, Vest, Sør og Øst.
Vær oppmerksom på at de enkelte land har ulike temaer de vil ha belyst i sosialrapporten. InorAdopt kan veilede dere angående dette.
For å kunne bli godkjente for adopsjon av søsken legges det vekt på at søkene har god innsikt i barns behov eller erfaring med barn. Dette må bli belyst i sosialrapporten. Dersom dere har adoptert tidligere, kan ikke Bufetat gi dere en godkjenning før det sist ankomne adopterte barn har vært i familien i minst ett år. Som hovedregel bør det også være to års aldersforskjell mellom det nye adopterte barnet og søkernes øvrige barn.

4.
Dere vil bli informert fra Bufetat om vedtaket. Dersom dere blir godkjent vil dere få grundig informasjon fra InorAdopt om hvilke dokumenter som må innhentes for å kunne fremme deres søknad i utlandet. Eventuelt avslag kan påklages til Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet.

5.
Søknaden sendes utlandet, og ventetiden begynner.