Adopsjonsprosessen

1.
Meld dere inn i InorAdopt ved å fylle ut og sende inn vårt registreringsskjema. I tillegg betale medlemskontingenten på kroner 750,- til konto 3144.05.01667.

InorAdopt vil gå gjennom registreringsskjemaet og gi dere en anbefaling (Formidlingsbekreftelse) på et land og aldersramme for barnet. Denne bekreftelsen skal vedlegges søknaden til Barne,- ungdoms- og familieetaten (Bufetat).

2.

Send søknad om adopsjon til Bufetat. Søknadsskjema og informasjon om vedlegg finnes her
Bufetat har regionskontorer i Nord, Midt Norge, Vest, Sør og Øst.
Vær oppmerksom på at de enkelte land har ulike temaer de vil ha belyst i sosialrapporten. InorAdopt kan veilede dere angående dette.
For å kunne bli godkjente for adopsjon av søsken legges det vekt på at søkene har god innsikt i barns behov eller erfaring med barn.
Dette må bli belyst i sosialrapporten.
Dersom dere har adoptert tidligere, kan ikke Bufetat gi dere en godkjenning før det sist ankomne adopterte barn har vært i familien i minst et år. Som hovedregel bør det også være to års aldersforskjell mellom det nye adopterte barnet og søkernes øvrige barn.

3.
Adopsjonsforberedende kurs er obligatorisk og må gjennomføres før forhåndssamtykke fra Bufetat kan gis. Les mer om kurs her

4.
Dere vil bli informert fra Bufetat om vedtaket. Dersom dere blir godkjent vil dere få grundig informasjon fra InorAdopt om hvilke dokumenter som må innhentes for å kunne fremme deres søknad i utlandet. Eventuelt avslag kan påklages til Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet.

5.
Søknaden sendes utlandet, og ventetiden begynner.