I dagens samfunn er det svært vanlig å legge ut informasjon og bilder av seg selv på sosiale medier på internett. Som stolte foreldre til adopterte barn er det selvfølgelig mange som også vil dele denne informasjonen på nettet. Mange gjør imidlertid dette uten å ha tenkt gjennom mulige konsekvenser, og InorAdopt ønsker med dette å gi noen råd og anbefalinger vedrørende nettbruk og adopsjon. Rådene gjelder både for tiden før, og etter adopsjonen er gjennomført.

Blogg
Mange adoptivfamilier har blogger hvor de deler informasjon og bilder fra adopsjonsprosessen. Dette er en fin måte å gi familie og venner innsikt i deres adopsjonsverden og forberede dem på barnet som kommer. InorAdopt anbefaler at dere har tenkt nøye gjennom hvem dere vil dele bloggen med og at den er passordbeskyttet for å begrense uvedkommende adgang.

Vi anbefaler at dere er restriktive med å dele informasjon om barnet og dets bakgrunn. Vil barnet like at andre har mye sensitiv informasjon om det når det blir eldre? Det kan føles sårt å få høre private detaljer om sin egen bakgrunn fra andre mennesker. Når dere skriver om deres egne opplevelser og følelser er det viktig at dere tenker gjennom om dette er informasjon som er det greit blir liggende og kanskje barnet en gang vil lese.

Bilder
Vedrørende bilder er det forbudt å legge ut bilder av barna før adopsjonsprosessen er endelig. Erfaringsmessig kan dette få store og alvorlige konsekvenser og i verste fall kan adopsjonen bli stoppet og samarbeidet mellom InorAdopt og det aktuelle landet avsluttet. Det er også forbudt å legge ut bilder av andre barn fra for eksempel barnehjem eller fosterhjem.

Facebook
Facbook er verdensomfattende og alle som har egen profil kan lett bli oppsporet. InorAdopt er kjent med at flere adoptivfamilier har opplevd å bli kontaktet av folk med kjennskap til barnet fra dets opprinnelsesland. Dette kan oppleves ubehagelig og skape vanskelige utfordringer og dilemmaer. Det er viktig at en også snakker med egne barn om dette før de selv oppretter profil på Facebook. En bør også være oppmerksom på at bruk av opprinnelig navn øker sannsynligheten for å bli kontaktet på nettet.
Tilsvarende som for blogg, anbefaler vi at dere viser varsomhet med å skrive om barna på Facebook og vi fraråder sterkt publisering av sensitiv informasjon om dem. Vedrørende publisering av bilder av barn anbefaler vi også her en restriktiv praksis.

«Teknologien gir uante muligheter og gleder. Men den fører også til at man som forelder (…) må ta andre hensyn enn tidligere. Vi må stille flere spørsmål for å beskytte barna våre, og ta flere forholdsregler for å være sikre på at ikke uvedkommende får tak i bildene. Vi må også føle oss trygge på at det vi som voksne gjør med bildene av barna i dag, ikke vil kunne stille dem i forlegenhet og skape vonde følelser når barna vokser til og blir ungdommer og siden voksne. For bildene og filmsnuttene som legges ut på nettet i dag, vil kunne møte oss alle i fremtiden.» (Datatilsynet 2008)

InorAdopt anbefaler at dere stiller dere følgende spørsmål før en legger ut bilder av barn på nettet: – Hva er hensikten med bildet? – Forteller bildet noe andre trenger å vite? – Kan det alternativt legges ut et «illustrasjonsbilde»? – Er dette et hyggelig bilde som vedkommende vil like å se om 10 år?

Når du selv legger ut bilder av barna dine, føl deg trygg på at bildene viser barna respekt og fremstiller dem på en måte som kan gjøre dem stolte og glade også når de vokser til.