Film om 4 familier som har adoptert

Film om 4 familier som har adoptert 2018-11-28T13:24:37+02:00

Møt fire av våre familier!

Fire familier deler sine tanker og refleksjoner rundt sin hverdag og adopsjonsprosess. Filmene belyser ulike temaer, blant annet adopsjon av store barn og søsken, barn med spesielle omsorgsbehov og om det å være unge adoptivforeldre.Vi håper filmene kan være til inspirasjon for dere som vurderer adopsjon.
 
Adopsjon – et levende alternativ – gir deg og barna et nytt liv!

Klikk på bildene for å spille av film.