Møt fem av våre familier!

Fem familier deler sine tanker og refleksjoner rundt sin hverdag og adopsjonsprosess. Filmene belyser ulike temaer, blant annet adopsjon av store barn og søsken, barn med spesielle omsorgsbehov og om det å være unge adoptivforeldre.Vi håper filmene kan være til inspirasjon for dere som vurderer adopsjon.
 
Adopsjon – et levende alternativ – gir deg og barna et nytt liv!

Klikk på bildene for å spille av film.