Databehandleren

InorAdopt

org.nr. 971 331 186

Gyldenløvesgate 5, 4611 Kristiansand

Telefon: +47 38 10 59 50

E-post: post(a)inoradopt.no

Denne personvernerklæringen gjelder for organisasjonen InorAdopt. Den gjelder således også for alle organisasjonens ansatte, styremedlemmer og samarbeidspartnere. De hovedansvarlige for behandling av personopplysninger og utarbeidelse av rutiner iht. gjeldende regelverk er InorAdopts daglige leder, Anita Frydenlund Austdal, og InorAdopts styre. Alle overnevnte har undertegnet taushetserklæring i forbindelse med arbeidet for InorAdopt, jfr. adopsjonsloven §35, og forvaltningsloven §13.

Som nedfelt i vedtektene er InorAdopts hovedformål å formidle adopsjon av barn fra utlandet. All informasjon vi mottar fra søkerne er som del i denne prosessen. Informasjonen brukes kun til dette formålet og slettes når den ikke lenger er nødvendig. Hensikten er å oppfylle vår avtale med dere som søkere, om å bistå i formidlingen av barn fra utlandet, jfr. GDPR art.6 og InorAdopts formidlingsavtale.

Våre rettslige grunnlag er Adopsjonsloven av 1986, HAAG-konvensjonen 1993, personvernloven og nye EU/EØS-regler GDPR.

InorAdopt behandler og oppbevarer personlige og til tider sensitive opplysninger om søkere i adopsjonsprosessen og barn som er aktuelle for tildeling. Dette kan være navn, adresser, fødselsnummer, sosialrapporter, psykiske- og fysiske legeerklæringer, politiattester etc. I tillegg oppbevares oppfølgingsrapportene på barna inntil disse er ferdig skrevet og oversendt utenlandske myndigheter. Når en adopsjon er gjennomført sendes all informasjon om barnet til det nasjonale adopsjonsregisteret, og informasjonen blir slettet hos InorAdopt.

Informasjonen som innhentes sendes til organisasjonen frivillig fra søkerne, da de er innforstått med at slike opplysninger er nødvendige for saksbehandlingen i adopsjonsprosessen. Der det er påkrevd blir informasjonen oversatt, notarialbekreftet, apostille-bekreftet og legalisert. Deretter videresendes dokumentene til myndigheter og samarbeidspartnere i utlandet. Gjeldende lovverk i det aktuelle utlandet vil da bestemme rettigheter og plikter for behandlingen av informasjonen.

InorAdopt sikrer personlige- og sensitive opplysninger ved at kontoret til alle tider er låst, og kun ansatte har nøkler til inngangsdøra. I tillegg oppbevares sensitiv informasjon i låsbare arkivskuffer og rom. Alle servere og e-post kontoer er passord beskyttet, og uvedkommende har ikke tilgang til disse.

Søkere har krav på innsyn, retting og sletting av opplysninger som omhandler dem selv. For å sikre at henvendelsen kommer fra rette vedkommende må den sendes signert per post, med kopi av gyldig ID som viser vedkommendes signatur, f. eks. pass eller førerkort.

 

Digitale medier og rettigheter

Du har følgende rettigheter, forespørsler kan sendes til post@inoradopt.no. Rett til tilgang og rettelser. Du har rett til å kontrollere de personopplysningene vi har lagret om deg. Hvis du oppdager feil eller mangler i dataene dine, kan du be oss om å korrigere eller supplere informasjonen. Rett til å begrense databehandlingen. Du kan når som helst motsette deg behandling av dine personopplysninger hvis du mener at vi har behandlet dine persondata på ulovlig vis eller at vi ikke har rett til å behandle enkelte av dine personopplysninger.

Forbud mot direktereklame. Du kan når som helst nekte oss å benytte dine personopplysninger til direktereklame. Vi vil aldri selge dine personopplysninger eller gjøre dem tilgjengelig for andre for at de kan benytte dem til direktereklame rettet mot deg. Vi kan benytter nettbasert reklame på f.eks. Facebook og Google. Men disse selskapene vil aldri motta dine personopplysninger, og denne typen reklame er ikke direktereklame, men basert på cookies (informasjonskapsler). Se avsnittet om cookies. Rett til å slette. Hvis du mener at enkelte av dine personopplysninger ikke er nødvendig for at vi skal kunne gjøre våre oppgaver, har du rett til å be oss om å fjerne disse dataene. Da vil vi enten fjerne dataene på din forespørsel, eller gi deg vår begrunnelse for at vi ønsker å beholde dataene. Hvis du er uenig i vår beslutning, har du rett til å klage til Datatilsynet. Du har også rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av de omstridte dataene inntil tvisten er løst. Rett til å klage. Du har rett til å klage til Datatilsynet hvis du mener at vi misbruker dine personopplysninger når vi håndterer den foreliggende personvernloven. 

 

Vanlige informasjonskilder

Vi kan innhente informasjon når du besøker våre nettsider eller når du møter en ansatt i InorAdopt. Våre nettsider er tenkt for et generelt publikum, og inoradopt.no samler ikke bevisst inn personopplysninger om folk under 18 år.

 

Overføring av informasjon

Data kan selektivt overføres til tredjepart for en markedsføringskampanje. Eierskap til dataene overføres ikke til tredjeparten, og tredjeparten har heller ikke rett til utvidet bruk av informasjonen.

inoradopt.no kan overføre personopplysninger innsamlet av oss på et aggregert eller individuelt nivå til ulike avdelinger for de ovennevnte formål, samt til databehandlere for lagring eller tjenesteformål.

Vi har sørget for at alle våre tjenesteleverandører overholder personvernloven. Vi bruker regelmessig disse tjenesteleverandørene:

 • Microsoft Office.
 • WordPress CRM.
 • WpEngine webserver.

Overføring av digital data utenfor EU

Når det er mulig, velger vi europeiske datasentre for å lagre dataene dine.

Noen av de ovennevnte tjenesteleverandørene kan sikkerhetskopiere data utenfor EU / EØS til USA. Data blir sikkerhetskopiert for å sikre at dataene dine er sikre, selv i situasjoner der store servere mislykkes.

Privacy Shield

Vi har sørget for at våre tjenesteleverandører har tilsluttet seg den såkalte «EU-US» Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/list), beregnet for sikker behandling av europeiske data i USA.

 

Informasjonssikkerhetsprinsipper

Sikker behandling av dine data er viktig for oss. Vi bruker følgende sikringstiltak for å sikre dine data.

 • For å komme inn i systemet, kreves det brukernavn og passord. Systemet er også beskyttet av brannvegger og andre tekniske virkemidler.
 • Dataene som er lagret i systemet er kun tilgjengelig for autoriserte utvalgte personell.
 • Bruken av registeret er beskyttet av brukerspesifikke passord, passord og tilgangsrettigheter.
 • Registeret befinner seg på en datamaskin plassert på et datarom der kun autorisert personell har adgang.
 • Opplysningene i registret befinner seg i låste og bevoktede lokaler.
 • Det tas jevnlig backup av registeret.

 

Cookies (informasjonskapsler)

Nettsiden bruker cookies (informasjonskapsler). Nettsiden sender en cookie til en nettleser – en liten tekstfil som lagres på datamaskinens harddisk. Det brukes både midlertidige cookies som slettes når du slår av nettleseren, og permanente cookies som lagres på datamaskinens harddisk. Cookies gjør det mulig for oss å identifisere din nettleser og bruke informasjonen f.eks. til å kalkulere besøkende nettlesere og analysere bruken av våre nettsider, som f.eks. statistiske målinger. De gjør også at det er mulig for oss å måle hva våre brukere er interessert i, og på den måten forbedre og videreutvikle våre nettsider. All innsamlet informasjon er anonym, og aktiviteter på nettet kan ikke kobles til en spesiell person.

Blokkering av cookies

De fleste nettlesere godkjenner cookies automatisk, men du kan unngå cookies ved å endre nettleserens innstillinger og blokkere cookies.

Se forøvrig informasjonssidene for din nettleser hvis du trenger mer informasjon om dette:

 • Her finner du hjelp for Internet Explorer
 • Her finner du hjelp for Mozilla Firefox
 • Her finner du hjelp for Google Chrome
 • Her finner du hjelp for Safari
 • Her finner du hjelp for Opera
 • Her finner du hjelp for Microsoft Edge

Vi benytter følgende cookies:

Salgsfremmende cookies hjelper oss å velge de mest egnede annonsene og de som er av størst interesse for deg. De forhindrer også visning av de samme annonsene. Enkelte tredjepartsselgere kan også benytte cookies eller såkalte web beacons (en 1-pixels gif. Feks. facebook bruker dette), slik at du kan se dine favorittannonser når du besøker forskjellige nettsider

Informasjon innsamlet med cookies og web beacons vil ikke gi hverken oss eller noen tredjepart noen form for personlig informasjon, som navn og kontaktinformasjon. Tredjeparts annonsører kan også benytte teknologi som måler effekten av annonsene deres. For å gjøre det, kan de benytte en sporing (en 1-pixels gif) som plasseres på vår webside for å samle inn anonyme data.

Etter å ha mottatt slik anonym informasjon om brukeratferd, kan disse og andre nettsider tillate annonsører å utarbeide annonser for produkter og tjenester som kan interessere brukerne.

Denne nettsiden har en Google AdWords cookie som brukes for målrettet markedsføring gjennom en liste av brukere i Googles reklamenettverk. Brukeren kan ikke identifiseres på bakgrunn av informasjon som ligger i cookien. Hvis du ønsker det, kan du blokkere Google AdWords markedsføring basert her.

For mer informasjon om nettleserbasert reklame, besøk nettstedet Your Online Choices.

Følgende tredjepartsaktører har cookies på våre nettsider:

 

_ga

_gid

_gat

UA-124217874-1

Google Analytics cookies som hjelper oss å forstå hvordan du benytter våre nettsider, hvordan du kom til sidene, hvilke sider du besøkte, hvor lenge du var på sidene, hva du har klikket på og hva som er din geografiske plassering (basert på din IP-adresse). Dette gjør at det er mulig å vise reklame som er relevant for deg. Vi bruker Goolge Adwords for å gjøre dette.

Google

fr

Brukes av Facebook for å levere et antall reklameprodukter, for eksempel sanntidsbudgivning fra tredjepartsannonsører. Geografiske plassering basert på din IP-adresse blir også brukt av Facebook. 

Facebook-pikselen brukes på denne siden. Det er et analyseverktøy som måler effektiviteten av annonsering ved å forstå handlingene folk utfører på nettstedet ditt.

Facebook

_hjIncludedInSample

Hotjar cookie. Denne sesjonscookien forteller Hotjar om den besøkende er med i utvalget som skaper såkalte «funnels».

Hotjar

 

Denne nettsiden benytter også Hotjar analyseverktøy som viser hvordan besøkende bruker nettsiden, med verktøy som “varmekart” og opptak av de besøkendes bevegelser.

Hotjars Personvernerklæring:

 • De besøkende på nettsiden blir utstyrt med en unik brukeridentifikasjon, UUID, slik at Hotjar har oversikt over besøkende som kommer tilbake, uten at man benytter personlig informasjon, som en IP adresse.
 • IP-adressene til de besøkende anonymiseres før de lagres. Vi endrer den siste oktetten i IPv4 adresser til 0 (null) for å forsikre om at hele IP adressen aldri skrives til disk. For eksempel, hvis en besøkendes IP-adresse er 1.2.3.4, vil den bli lagret som 1.2.3.0. De tre første oktettene i IP-adressen brukes bare for å bestemme brukerens geografiske plassering.
 • Når det samles inn data via Recordings (opptak), underslår Hotjar automatisk tastetrykkdata fra felter for f.eks. passord og kredittkort. Vi tilbyr også muligheten å underslå data i spesielle felter og sider som inneholder epostadresser og liknende. I disse tilfellene underslås dataene fra kundesiden, som medfører at dataene aldri når våre servere.
 • Les mer her.

 

Linker fra våre nettsider

I de tilfeller der våre nettsider inneholder linker til andre nettsteder og ressurser levert av tredjeparter, er disse koblingene kun for din informasjon. Vi har ingen kontroll over innholdet på disse nettstedene, og tar ikke ansvar for dem eller for tap eller skade som kan oppstå som følge av din bruk av dem.

 

Immaterielle rettigheter

Vi er eier eller rettighetshaver av alle immaterielle rettigheter på nettsidene våre og materialet som er publisert på det. Disse arbeidene er beskyttet av blant annet opphavsrett, varemerker og internasjonale traktater. Alle slike rettigheter er reservert. Du kan skrive ut en kopi, og kan laste ned utdrag av hvilken som helst side fra våre nettsider til din personlige bruk, og du kan gjøre andre i din organisasjon oppmerksom på dette materialet. Du kan ikke endre det materialet du har skrevet ut eller nedlastet på noen måte, og du kan ikke bruke illustrasjoner, fotografier, video- eller lydsekvenser eller noen grafikk separat fra medfølgende tekst.

Vår status (og eventuelle identifiserte bidragsytere) som forfattere av materiale på nettstedet vårt, må alltid bekreftes. Du må ikke bruke noen deler av materialet på nettstedet vårt for kommersielle formål uten tillatelse fra oss. Hvis du skriver ut, kopierer eller laster ned deler av nettstedet vårt i strid med disse bruksvilkårene, vil din rett til å bruke nettstedet vårt opphøre umiddelbart, og du må returnere eller ødelegge kopier av materialet du har laget.

 

Endringer

Vi forbeholder oss retten til etter eget skjønn å endre og/ eller slette denne personvern- og cookie-politikken når som helst uten varsel. Vi vil publisere den til enhver tid gjeldende versjonen av personvern- og cookie-politikken på www.inoradopt.no.