InorAdopt har som mål å gi barn frigitt for adopsjon en familie i Norge.

InorAdopt er en humanitær, livssynsnøytral og politisk uavhengig adopsjonsorganisasjon som jobber i samsvar med FNs barnekonvensjon og Haag-konvensjonen for internasjonal adopsjon. Adopsjonsformidlingen skal alltid være til barnets beste og utføres uten økonomisk vinning for øye. InorAdopt har i tillegg et lite hjelpeprosjekt  i Ungarn, der vi har støttet noen individuelle ungdommer/unge voksne gjennom mange år.

InorAdopts administrasjon ligger i Kristiansand og har 3 ansatte. Våre adopsjonskonsulenter har bred erfaring og stor kompetanse å tilby både nye søkere og eksisterende medlemmer. Vi kjenner forholdene i de landene vi arbeider i, og bestreber oss på å gi klar og god informasjon, rask og personlig service og individuelt tilpasset rådgivning både før, under og etter en adopsjon.

InorAdopt samarbeider med adopsjonspartnere godkjent av norske myndigheter. Våre utenlandske medarbeidere og samarbeidspartnere vil sørge for praktisk tilrettelegging og gjennomføring av adopsjonsprosessen. InorAdopt har også knyttet til seg ressurspersoner i Norge med kompetanse og erfaring på ulike felt når det gjelder adopterte og adopsjonsprosessen.

InorAdopt er en medlemsorganisasjon, som innebærer at man må bli medlem av organisasjonen for å kunne adoptere gjennom oss. InorAdopt har et styre som er valgt av våre medlemmer på generalforsamlingen, som avholdes en gang i året og hvor årsmelding og årsregnskap presenteres.

I tillegg til å drive adopsjonsformidling samt hjelpearbeid, er vår prioritet å drive opplysningsarbeid og å arbeide for at adoptivfamilier skal få like rettigheter som andre familier. Det er viktig for oss å gi et tilbud til adopterte og deres familier i form av råd og veiledning, kontakt med andre adoptivfamilier m.m.

InorAdopt gir ut medlemsbladet InorRapport fire ganger i året med nyttige fagartikler og reiseskildringer. Vi har en instagramkonto (InorAdopt)  og er på facebook med en åpen side (https://www.facebook.com/InorAdopt) og en lukket medlemsgruppe.

HISTORIKK:
InorAdopt ble stiftet i 1981 av en foreldregruppe som selv hadde adoptert barn fra Indonesia. I tiden 1981 – 1989 arbeidet InorAdopt hovedsakelig med hjelpearbeid, samtidig som det ble jobbet for å få generell adopsjonsbevilgning.

I 1989 fikk organisasjonen tillatelse til å drive adopsjonsformidling fra Brasil, og de første adopsjonene ble gjennomført i 1990. Det ble også startet adopsjonssamarbeid med Argentina. Men dessverre viste det seg at dette samarbeidet ble for komplisert og man besluttet å stoppe samarbeidet etter noen få gjennomførte adopsjoner.

InorAdopt samarbeider i dag med Bulgaria, Taiwan, Tsjekkia og Ungarn.  Fra 1990 til nå er over 1200 barn blitt adoptert via InorAdopt.