Søk etter opprinnelse- guide

Tidligere etteradopsjonskoordinator har utarbeidet en guide for adopterte som ønsker å søke etter sin opprinnelse. 

Se mer på www.etteradopsjon.no for mer informasjon. 

Adopteret

20 barn og unge mellom 10 og 20 år skriver om tanker de gjør seg ved å være adoptert. Det er tankene om ikke å kjenne sitt biologiske opphav, og hva det medfører. Det er tankene om livet hjemme, på skolen og med kameratene – kanskje å bli betraktet som «annerledes» uten selv å føle det sånn. Det er tankene om det å føle seg annerledes. Det gode, det vanskelige i livet. Alle skribenter står frem med navn og foto. Boken vil være en hjelp og støtte til andre adopterte, kanskje bidra til at de ikke føler seg alene med de tanker og følelser deres egen livssituasjon medfører. Boken vil også være interessant for kommende og nåværende adoptivforeldre. Den vil kunne gi et økt innblikk i hva barn og unge tenker, slik at reaksjoner blir lettere å forstå og kan håndteres bedre. Boken vil og kunne brukes som utgangspunkt for samtaler i familien.

ISBN: 87-624-0689-2.

Utgitt av: Kroghs Forlag, 2005.

Dansk tekst

Adopteret teenager

Overlevelseshåndbok for adopterte tenåringer og deres familie. «Adopteret teenager» behandler alle de spørsmål, som foreldre ofte synes er vanskelig å snakke med deres tenåringer om. Boken innledes med forfatterens egen historie og man fornemmer fort, at hun selv har gjennomlevd en hel del tenåringsproblematikk som adoptert. Hvilke tanker og følelser er det normalt å ha som tenåring? Hvilke problemer kan man ha med sine foreldre? Har jeg disse tanker fordi jeg er tenåring eller fordi jeg er adoptert? Hvilke tanker og følelser hadde min biologiske mor om meg? Hva bør jeg tenke på før jeg eventuelt begynner at søke etter mine biologiske røtter.

Dansk tekst.

ISBN: 87-989488-7-3

Forfatter: Danea Gorbett

Adoptert identitet

Denne boka kritiserer tanken om at en kan finne sin identitet gjennom å søke sine biologiske foreldre. Ved hjelp av sin egen livshistorie, filosofen Nietzsche og amerikanske tegneserier skisserer forfatteren et alternativt bilde av identitet. Identitet er ikke det samme som biologisk opphav, det er noe vi heile tida må konstruere.

Geir Follevåg, Forlag: Spartacus 2002, Nynorsk,

ISBN: 9788243002159

Amamamor

Den svenskadopterte forfatteren var voksen da han forstod at han var adoptert. I denne selvbiografiske romanen får vi følge han på vegen fram mot møtet med sin biologiske mamma. Gjennom korte refleksjoner får vi også ta del i adoptivforeldrenes og den biologiske morens tanker og beslutninger – som formet han liv.

Paulrud, A, Bonniers Alba, 1996, Svensk tekst

Där inga änglar bor

Forfatteren ble adoptert fra Iran som liten. I denne selvbiografiske boken skildres hvordan han oppfattet at hans annerledes utseende tragisk formet hans oppvekst og den veg hans rop om bekreftelse tok. Forfatteren ble også kjent som standup komiker som ved bruk av humor satte fokus på rasisme og fremmedfiendtlighet.

Lindroth, L, Sellin, 1995, Svensk tekst

Den stora återresan

I boken Den stora återresan får leserne følge fem adoptivfamilier med åtte adopterte barn/voksne i alderen 7 – 39 år. Barna har sin opprinnelse fra Kina, India, Chile og Sør Afrika. Likhetstrekk ved familiene er at de alle har bestemt seg for å vende tilbake til der alt begynte,- til opprinnelseslandet. Det er første gang når noen skriver om tilbakereiser – før, under og etter at reisen finner sted.

Forfatter: Mary Juusela

Du kan bestille boken og lese mer om de fem familiene det handler om på nettstedet: http://millerbooks.se/den-stora-atterresan/

Fra det fjerne øst til det hvite nord

Tjueto forfattere og kunstnere fra ulike deler av Skandinavia åpner sitt innerste og lar oss få ta del av deres personlige tanker og følelser. Alle har gjort den lange reisen fra det fjerne øst til det hvite nord – født i Korea men adoptert inn i danske, norske og svenske familier. De tilhører den første generasjon utenlandsadopterte skandinaver. De taler med sine egne stemmer, ikke lenger som barn, men som voksne med sine egne identiteter og sine egne budskap.

ISBN 91-975534-0-9

Hitta hem – voksne adopterte fra Korea forteller.

Tjue voksne adopterte fra Korea forteller om sine ulike erfaringer som adoptert. Den handler om identitet, det å føle seg utenfor, tilbakereiser og mye annet.

Lindström S, Trotzig A, Ordfront Sthlm 2003

Svensk tekst

Mariamma

Mariamma var fire år da hun kom fra Bombay til Småland, og ble Anna. Men barnet Mariamma har hun alltid hatt med seg. I denne drama dokumentaren forteller hun, gjennom Christina Åsbãck, blant annet om hvordan det er å være svensk, men å ha en indisk sjel, om oppvekst og personlig utvikling.

Åsbäck C. Idé och inspiration: Rosenqvist, A Förlags AB Björnen 2003 Svensk tekst

Mitt okända hemland

Boken er en selvbiografisk roman hvor vi får følge den adopterte forfatterinnen på tilbakereise til India.

Holmström Almqvist Wiksell, Falköping 1998 Svensk tekst

Samtal med vuxna adopterade

18 utenlandsadopterte personer forteller om sine erfaringer og syn på sitt liv som adoptert. Forfatterinnen er selv adoptert.

von Melen, A, NIA 1998, tel 08-6519292 fax 08-6504110 adoption@nia.se

Bokförlaget Rabén Prisma Svensk tekst

Svart på hvitt

Det skrives mye om personer med minoritetsbakgrunn, men ikke så ofte av dem. I antologien Svart på hvitt slipper de til. Her er 14 forskjellige tekster, ført i pennen av 14 unge stemmer; alle i alderen 17 til 30 år. Det eneste skribentene har til felles er deres minoritetsbakgrunn. Antologien speiler mangfoldet i bakgrunn og livssituasjon blant unge kvinner og menn i et multikulturelt Norge. Med utgangspunkt i egne erfaringer skriver de om hva det vil si å leve som «svarting» i Norge. Svart på hvitt er en svært aktuell bok; personlig og tankevekkende. Bidragsyterne er Daniela Arriado, Susan Badrkhan, Sazan Bajalan, Amani Olubanjo Buntu, Pedro Carmona-Alvarez, Kashif Iqbal, Lubna Jaffrey, Hannah Wozene Kvam, David Farell Mendoza, Noman Mubashir, Mala Naveen, Cathrine Sandnes, Hadia Tajik og Lisa Tønne. Redaktøren for antologien er Hadia Tajik (f. 1983). Hun er oppvokst utenfor Stavanger. Tajik er skribent, og har publisert artikler, intervjuer og kommentarer i en rekke aviser og tidsskrift.

ISBN 82-10-04662-4

Tiden Norske Forlag, 2001