Martijn van Rooij

Fraværende

Daglig leder

Mail: martijn@inoradopt.no

Direktenummer: + 47 38 10 59 54

Line Oseassen Onshus

Konstituert daglig leder

Adopsjonskonsulent

Saksbehandler for Bulgaria, Taiwan og Tsjekkia

Mail: line@inoradopt.no

Direktenummer: + 47 38 10 59 58

Monica Kristensen

Adopsjonskonsulent

Saksbehandler for Ungarn

Mail: monica@inoradopt.no

Direktenummer: + 47 38 10 59 53