Line Oseassen Onshus

Daglig leder

Saksbehandler for Bulgaria

Mail: line@inoradopt.no

Direktenr: + 47 38 10 59 58

Monica Kristensen

Nestleder/Adopsjonskonsulent

Saksbehandler for Ungarn og Tsjekkia

Mail: monica@inoradopt.no

Direktenr: + 47 38 10 59 53

Angélica Lauvsland Haages

Adopsjonskonsulent

Saksbehandler for Taiwan

Mail: angelica@inoradopt.no

Telefonnr: + 47 38 10 59 54