[av_one_half first]

[av_textblock size=» font_color=» color=»]
Adopsjonsfamilien
«Adopsjonsfamilien» er et temahefte utgitt av Barne–ungdoms– og familiedirektoratet. Heftet belyser tema som er viktige for kommende og nåværende adoptivforeldre; fra barnets bakgrunn og det å få ny familie, barnets tilknytning, barnehage– og skolestart, ungdomstid og etnisk identitet.

Amalia Carli, Monica DalenBufetat. Revidert utgave 2006. Bestillingsnummer Q–0931

Last ned temahefte her
[/av_textblock]

[/av_one_half][av_one_half]
[av_image src=’http://inoradopt.no/wp-content/uploads/2014/04/Adopsjonsfamilien-286×400.jpg’ attachment=’6823′ attachment_size=’medium’ align=’center’ animation=’no-animation’ link=» target=» styling=» caption=» font_size=» appearance=»][/av_image]
[/av_one_half]

[av_one_half first]
[av_textblock ]Helseundersøkelser av adopterte fra land utenfor Vest Europa

Formålet med dette rundskrivet er å sikre et godt og likeverdig helsetilbud for adopterte barn i alle landets kommuner. Rundskrivet tydeliggjør hvilket helsetilbud adopterte barn skal få ved ankomst til Norge. Det beskriver hva som bør gjøres av kliniske undersøkelser, omhandler aktuelle psykososiale problemstillinger, samt søker å klargjøre ansvar, organisatoriske, administrative og forvaltningsmessige aspekter knyttet til tilretteleggingen av helsetilbudet til adopterte barn.

Målgruppen for rundskrivet er i første omgang landets kommuneleger, fastleger, helsestasjons- og skolehelsetjenesten og sykehusenes barneavdelinger. I tillegg vil andre faginstanser som møter barn med utfordringer knyttet til psykisk helse, språkvansker, pedagogiske utfordringer og sammensatte problemer kunne ha nytte av det. Rundskrivet vil også være et nyttig dokument for adoptivforeldre. Barne-, ungdoms- og familieetaten og adopsjonsforeningene har sagt seg villige til å informere om rundskrivet til nye adoptivforeldre.
Skriv ut heftet her: Rundskriv IS-6 2013, Helsedirektoratet

[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half]
[av_image src=’http://inoradopt.no/wp-content/uploads/2014/04/Helserundskriv-213×300.jpg’ attachment=’4468′ align=’center’ animation=’no-animation’ link=» target=»]
[/av_one_half]

[av_one_half first]
[av_textblock ]Fremtidspiloter

Å være tenåringsforeldre er å befinne seg i en tid med forandringer. Barna, som tidligere har vært nødt til å dra dit foreldrene har bestemt, skal nå utrustes for å selv bli piloter på sin egen livsreise. Som foreldre gjelder det å finne sin nye rolle i flygeledertårnet i stedet.
I fremtidspiloter presenterer Mia Börjesson sine tanker rundt foreldreskap utfra et helsefremmende perspektiv, hvor fokus ligger på ressurser, kompetanse og vellykkede strategier. Utgangspunktet for hele heftet er at foreldre både kan og vil.

Heftet finnes også på norsk og kan bestilles fra www.argument.se

[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half]
[av_image src=’http://inoradopt.no/wp-content/uploads/2014/04/Framtidspiloter-194×300.jpg’ attachment=’4465′ align=’center’ animation=’no-animation’ link=» target=»]
[/av_one_half]

[av_one_half first]
[av_textblock ]Utredning av kompetansesenter for Adopsjon

Adopsjonsforeningene i Norge har over lang tid mottatt tilbakemelding fra foreldre om at kompetansen på adopsjon er meget varierende i ulike kommuner og mange adoptivforeldre får ikke tilstrekkelig hjelp med utfordringer de sliter med.
For å få oversikt over norske adoptivfamiliers utfordringer, ble det i januar 2012 nedsatt en prosjektgruppe bestående av to representanter fra hver av de to adopsjonsforeningene Adopsjonsforum og InorAdopt. Overordnet mål for prosjektet var å utrede behovet for et kompetansesenter for adopsjon, samt å foreslå en eller flere organiseringsformer. Ferdig prosjektrapport, «Utredning av kompetansesenter for adopsjon» ble overlevert Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet 7. mai 2013. InorAdopt og Adopsjonsforum håper at departementet vil etterkomme rapportens anbefaling om å opprette et nasjonalt kompetansesenter for adopsjon.

Last ned og les hele rapporten her: Prosjektrapport Utredning av kompetansesenter

[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half]
[av_image src=’http://inoradopt.no/wp-content/uploads/2014/04/Utredning-av-kompetansesenter-for-adopsjon-232×300.jpg’ attachment=’4471′ align=’center’ animation=’no-animation’ link=» target=»]
[/av_one_half]

[av_one_half first]
[av_textblock ]Internasjonalt adopterte barn med leppe-kjeve-ganespalte (LKG)

Å bli foreldre til et adoptert barn krever generelt at man setter seg inn mange ting før barnet kommer. Når barnet i tillegg er født med spalte er det nødvendig for foreldre å finne ut av hva dette innebærer for barnet og foreldrene. Artikkelen gir informasjon om hva spalte er og hvilken oppfølging internasjonalt adopterte barn med leppe- kjeve- ganespalte får i Norge.

Les artikkelen her
[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half]
[av_image src=’http://inoradopt.no/wp-content/uploads/2014/05/Leppe-kjeve-og-gangspalte-247×300.jpg’ attachment=’4546′ align=’center’ animation=’no-animation’ link=» target=»]
[/av_one_half]

[av_one_half first]
[av_textblock ]
Utfordringer som foreldre og barn kan møte den første tiden etter adopsjonen og mulig utfordringer for foreldre den første tiden etter adopsjonen.

Ann Helene Grøntoft er adoptivmor til to. Basert på både egne og andres erfaringer har hun skrevet artikler som inneholder en oversikt over noen av de de utfordringene adoptivforeldre og barn kan møte når de begynner et nytt liv sammen
De er mest rettet mot par som ikke har barn fra før.
Artiklene er ikke ment å skulle dempe gleden og forventningen ved å adoptere, men peker snarere på en del ting som det er nyttig å tenke igjennom og få et bevisst forhold til før overtakelsen.
Så er man best mulig forberedt.

Last ned og les artiklene her
[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half]
[av_image src=’http://inoradopt.no/wp-content/uploads/2014/05/Anne-Helene-Grøntoft.jpg’ attachment=’4557′ align=’center’ animation=’no-animation’ link=» target=»]
[/av_one_half]

[av_one_half first]
[av_textblock ]
Toleransevinduet

Fagsjef Mogens Albæk forklarer her hva ”Toleransevinduet” er – både i illustrasjoner og på film.
[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half]
[av_image src=’http://inoradopt.no/wp-content/uploads/2014/04/Mogens-toleransevindu-video.jpg’ attachment=’4540′ align=’center’ animation=’no-animation’ link=’manually,http://www.youtube.com/watch?v=_OHukt1RC4E’ target=’_blank’]
[/av_one_half]

[av_one_half first]
[av_textblock ]
Den tredelte hjernen

Psykologspesialist Heine Steinkopf forklarer her hva ”Den tredelte hjernen” er – både i illustrasjoner og på film.

Begge videoene er rettet mot barn og unge, men kan være nyttig for voksne også!
[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half]
[av_image src=’http://inoradopt.no/wp-content/uploads/2014/04/Den-tredelte-hjerne-video.jpg’ attachment=’4539′ align=’center’ animation=’no-animation’ link=’manually,http://www.youtube.com/watch?v=jGAUsfoTQvA’ target=’_blank’]
[/av_one_half]

[av_image src=’http://inoradopt.no/wp-content/themes/Inor-adopt/config-templatebuilder/avia-template-builder/images/placeholder.jpg’ align=’center’ animation=’no-animation’ link=» target=» styling=» caption=» font_size=» appearance=»][/av_image]