Fagkveld med adopsjonsforsker Gera ter Meulen!

Den nederlandske forskeren Gera ter Meulen kommer til henholdsvis Oslo, Tromsø, Sandnessjøen og Fredrikstad i oktober (uke 41) og det ønskes velkommen til en spennende temakveld!

Mandag 9. oktober i Oslo
kl. 19:00 – 21:00 på Haraldsheim, Oslo http://haraldsheim.no/
Påmelding: Oslo@adopsjonsforum.no

Tirsdag 10. oktober i Tromsø
Kl. 19:00 – 21:00 på Quality Hotel Saga, Richard Withs plass 2.
Påmelding: aftromsfinnmark@gmail.com, eller Troms/Finnmark@adopsjonsforum.no

Onsdag 11. oktober Sandnessjøen
Kl. 18:00 – 21:00 på Scandic Hotell Syv Søstre i Sandnessjøen
Påmelding: Sornordland@adopsjonsforum.no

Torsdag 12. oktober Fredrikstad
Kl. 18:00 – 20:00 på Cicignon skole i Fredrikstad
Påmelding: Ostfold@adopsjonsforum.no

Gera ter Meulen har lang erfaring innen adopsjonsfeltet og har bidratt til mange ulike forskningsprosjekter. Hun har jobbet 14 år for en nederlandsk adopsjonsorganisasjon og har koordinert et kunnskap senter, ADOC, for adopsjon og fosterhjem ved Leiden Universitet i Nederland i mange år.

I 2016 gjorde Gera en studie om tilfredsheten til voksne nederlandske adopterte. Og vi ser frem til at hun skal dele sin erfaring og sette oss inn i vitenskapelig forskning rundt dette temaet på fagkveldene rundt om i landet.
Vi ønsker medlemmer fra alle adopsjonsorganisasjoner hjertelig velkommen!

Arrangementene er i regi av Adopsjonsforums lokalavdelinger

FOREDRAG I KRISTIANSAND OG LILLEHAMMER

«Traumebevisst omsorg – Menneskemøter som forandrer»

Adopsjonsforeningene ønsker velkommen til et spennende og nyttig foredrag om temaet traumebevisst omsorg. Foredraget holdes av Pål Solhaug, som er ansatt som Seniorrådgiver ved Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), region Sør. Han er utdannet sykepleier med mastergrad i psykisk helsearbeid og han har arbeidet mange år i avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet sykehus HF, samt flere år med rusbehandling, også ved Sørlandet Sykehus HF. Pål er genuint opptatt av å forstå barn og unge i lys av sine opplevelser, og å bidra til omsette kunnskapen vi har om hva ulike livsbelastninger hos barn og unge kan medføre, ut i gode helende menneskemøter.

I foredraget  ”Traumebevisst omsorg – Menneskemøter som forandrer” vil han sette et ekstra fokus på at ”Det finnes ikke vanskelige barn – men barn kan ha det vanskelig” Han vil fokusere litt på hva tidlige påkjenninger kan føre til av ulike skjevutvikling hos barn, og hvordan vi blant annet kan bruke nyere kunnskap om utviklingstraumer / komplekse traumer for å forstå og hjelpe barn til en positiv utvikling.

Han vil spesielt vektlegge betydningen av hvordan vi er, ikke nødvendigvis på hva vi gjør i møte med barn som strever. Han vil ha et spesielt fokus på lek og lekens betydning for endring og positiv utvikling for barn og unge som har ulike livsutfordringer.

KRISTIANSAND: ONSDAG 1. NOVEMBER KL. 18.00 – 21.00
Sted: Strømme skole, Strømmeveien 95, 4638 Kristiansand.         Påmeldingsfrist: 25. oktober

LILLEHAMMER: TORSDAG 16. NOVEMBER KL. 18.00 – 21.00
Sted: Maihaugen, Maihaugvegen 1, 2609 Lillehammer.                Påmeldingsfrist: 9. november

Send påmelding til Helge Solberg i Verdens Barn helge@verdensbarn.no  innen oppgitte frister. Oppgi navn og hvilken forening du er medlem av. Medlemmer av foreningene prioriteres og har gratis inngang. Dersom det er plass kan ikke-medlemmer delta og betale kr. 100 ved inngangen.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

INFORMASJONSMØTE FOR NYE SØKERE

I forkant av foredraget vil det holdes informasjonsmøte for nye søkere både i Kristiansand og Lillehammer kl. 16.30 – 17.30 i samme lokaler. Alle tre adopsjonsforeninger vil være representert og vi ønsker hjertelig velkommen!

Arrangementet er i regi av Adopsjonsforum, InorAdopt og Verdens Barn v/Adopsjonsfaglig utvalg