Det er til enhver tid barn i våre samarbeidsland som enten på grunn av sin alder eller helsetilstand har mindre sjanser enn andre for å bli adoptert. InorAdopt ønsker å bidra til at også disse barna kan få en familie.

InorAdopt får ofte forespørsel fra våre samarbeidsland om vi kan finne foreldre til barn med helseproblemer og eldre barn som ofte er en del av en større søskenflokk. Alle som er godkjent av norske myndigheter kan søke om å adoptere barn med spesielle behov. Vi tar også imot henvendelser fra søkere som i utgangspunktet er godkjent for andre land. Vi gjør oppmerksom på at alle saker som gjelder barn med spesielle behov må fremlegges Faglig utvalg til vurdering.

Ta kontakt med en av våre saksbehandlere for nærmere informasjon.