Fra tid til annen blir InorAdopt kontaktet av adopsjonsmyndighetene i våre samarbeidsland, med forespørsel om å finne foreldre til barn, som enten på grunn av sin alder eller helse, ikke kan adopteres via det ordinære adopsjonsprogrammet.

Vi har for tiden ingen barn vi søker foreldre til