Burkina Faso var det første afrikanske landet som sluttet seg til Haagkonvensjonen i 1996, og de blir regnet som et førende land innen dette med utenlandsadopsjon. De har i lengre tid hatt et godt samarbeid med både europeiske og nordiske land.

InorAdopt startet samarbeid med Burkina Faso i 2015. Vi har god kapasitet til å ta i mot nye søkere som ønsker å adoptere fra dette landet.

Ventetiden vil sannsynligvis være på rundt 2 år, og det kan gå enda raskere om familier åpner opp for å kunne adoptere barn med spesielle behov. Oppholdet i landet vil være på rundt 2 uker, og vår kontaktperson, Madame Angele Kientga vil støtte og ivareta familiene med alt det praktiske i forbindelse med adopsjonen. I tillegg vil hun bistå i alle formelle prosesser mens familiene er i landet for å gjennomføre sin adopsjon.

Les mer om adopsjon fra Burkina Faso her.

Les også gjerne våre 2 tidligere publiserte artikler fra danske familier som har adoptert fra Burkina Faso.
Burkina Faso i våre hjerter
Å adoptere fra Burkina Faso

Ta gjerne kontakt med adopsjonskonsulent Line Oseassen Onshus på telefon 38 10 59 58 eller på mail line@inoradopt.no