Den siste halvåret har vi publisert flere hjertelige øyeblikk hvor foreldre og deres barn møter hverandre for første gang. Mange av disse øyeblikkene gjelder barn fra Ungarn og Taiwan og vi gleder oss på vegne av hver enkelt familie. Ventetiden på tildeling har de to siste årene gått ned for begge landene.

På grunn av den korte ventetiden er det et stort behov for nye søkere som ønsker å adoptere fra Ungarn. Myndighetene i landet har justert noe på kravene til adoptivsøkere for å imøtekomme dette behovet.  Vi opplever den samme tendensen i Taiwan, hvor begge organisasjonene, CSS og CWLF har behov for nye søkere. CWLF har også nylig justert sine krav til søkerne.

I Burkina Faso er forventet ventetid ca. 2 år. Vi har god kapasitet til å ta imot nye søkere, og vi ser fram til hjertelige øyeblikk fra dette landet også.

Ønsker du å vite mer om adopsjon fra Ungarn, Taiwan og Burkina Faso ta gjerne kontakt med oss på post@inoradopt.no eller tlf. 38 10 59 50