Line, Bente og Angèle

Bente og Line jobber som saksbehandlere på Burkina Faso og har nettopp besøkt dette spennende og relativt nye samarbeidslandet. Målet med reisen var å bli enda bedre kjent med InorAdopts kontaktperson, Angèle Zoma Kientga og de hadde mange hyggelige stunder sammen med henne de dagene besøket varte. Angèle er en varm og kunnskapsrik dame som virkelig ser fram til å ta seg og av og veilede norske familier når de kommer til landet, på sitt to uker lange opphold, for å hente barnet sitt.

I tillegg var det også viktig å få et enda bedre innblikk og kunnskap rundt adopsjonsprosessen i landet, og det ble møter med blant annet de sentrale adopsjonsmyndigheter i Ouagadougou, samt besøk på ulike barnehjem og institusjoner i og rundt hovedstaden.
Burkina Faso har ratifisert Haag konvensjonen og de jobber aktivt for å få til et godt system rundt adopsjonsprosessene i landet. Det er stort fokus på opplæring av de instanser som er involvert i adopsjon på ulike plan, slik at alle prosedyrer og retningslinjer blir fulgt. En viktig del er også å følge opp de rundt 80 barnehjemmene som finnes rundt om i landet med jevnlige tilsyn, for å sikre at barna som bor der kan ha det best mulig den tiden de må oppholde seg der.

Et barnehjem er bare et midlertidig hjem, og det viktigste for barna er å få permanente familier. Dette er noe det legges stor vekt på i Burkina Faso.

Myndighetene opplyser at ventetiden på en adopsjon vil være på ca. 1 ½ – 2 år for søkere som har en forhåndsgodkjenning 0 – 3 år. For søkere som har en godkjenning på 0 – 5 år og/eller åpner opp for barn med spesielle behov, kan ventetiden være kortere.

Ønsker du å vite mer om adopsjon fra Burkina Faso har vi mye nyttig informasjon å dele, så ring gjerne Bente eller Line på tlf. 38 10 59 50 eller send oss en epost til post@inoradopt.no