Fordomsfulle holdninger skader
– også adopterte.
 
 Temamøte om adopterte og rasisme i Oslo, torsdag 19. mai. 
 
Adopsjonsforeningene i Norge lanserer en ny kortfilm om adopterte og rasisme. Filmen er finansiert av Bufdir, og formålet er å bevisstgjøre den adoptertes nettverk på hvor stor skade og påvirkning fordomsfulle holdninger til minoritetsgrupper i samfunnet kan føre til hos den adopterte.

Før filmen vil forskere fra NIBR som skrev rapporten «Rasisme, diskriminering og tilhørighet blant utenlandsadopterte i Norge», presentere rapporten og sine funn. 

Etter filmen følger en panelsamtale med blant andre noen adopterte, adoptivforeldre og tjenesten etteradopsjon.no rundt temaet adopterte og rasisme;
Hvordan kan holdninger i samfunnet også påvirker adopterte med et annerledes utseende? 
Hvordan påvirker onkel Petters kritikk av innvandrere i familieselskapet den adopterte i familien? Eller kommentarfeltet på Facebook til politikere med et annerledes utseende? 
Hvorfor har adoptivfamilier har et særskilt ansvar for å motarbeide forskjellsbehandling, uansett hvem den er rettet mot? Hvorfor er det viktig at vi imøtegår rasistiske kommentarer også når de ikke rammer den adopterte direkte? 
 
Tid:     Torsdag 19. mai kl. 18.30
Sted: Menighetssalen i Bakkehaugen kirke, Carl Grøndahls vei 27, Oslo
 
Velkommen!
Vennlig hilsen Adopsjonsforum, InorAdopt og Verdens Barn