Årets generalforsamling avholdes lørdag 22. april i InorAdopt’s lokaler i Kristiansand.

Nærmere informasjon om klokkeslett, dagsorden, årsberetning og årsregnskap for 2022 annonseres på www.inoradopt.no