Ønsker du å vite mer om internasjonal adopsjon?

Alle tre adopsjonsforeningene vil være representert, så dersom du/dere ønsker å vite mer om adopsjon fra utlandet og våre samarbeidsland er det bare å komme.

Tirsdag 1. November er vi på Hotell Scandic Forum i Stavanger
Torsdag 10. november er vi Scandic Grand Hotell i Tromsø

Tidspunktet begge steder vil være kl. 16.30 – 17.30

Vi ønsker hjertelig velkommen!