Daglig leder tar det helt på sin kappe at innkalling til Generalforsamling ikke er gjort kjent på siden her før nå. Informasjon ble publisert i forrige medlemsblad, men burde også ha vært gjort kjent her før. Dette beklager jeg. 

 

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2022

 

STED:                                                  

InorAdopts lokaler

Gyldenløves gate 5

Kristiansand                                           

 

TID:

Lørdag 23. april 2022, kl. 16.30

 

Dagsorden:

1. Konstituering, valg av møteleder og referenter
2. Årsberetning 2021
3. Årsregnskap 2021
4. Innkomne forslag samt styrets forslag
5. Fastsettelse av medlemskontingent og gebyrer
6. Eventuelle budsjettforslag
7. Valg
                                
Vel møtt!

 

Siren Høgtun (sign)                 Martijn van Rooij (sign)
Styreleder                                   Daglig leder

Årsberetning og årsregnskap 2021 annonseres på www.inoradopt.no og i medlemsgruppa på Facebook.
Ta kontakt på post@inoradopt.no dersom du ønsker dokumentene tilsendt.