Alle medlemmer i InorAdopt er automatisk medlem i lokallag om det finnes i eget fylke.

Lokallagene jobber blant annet med å danne nettverksgrupper og forbereder forskjellige arrangementer – som seminarer, foredrag og ulike sosiale tilstelninger for både barn og voksne.

Ventetiden er som oftest uforutsigbar og kan bli tung for mange. Da er det godt å ha et lokalt nettverk rundt seg, hvor man kan få støtte og samtidig få ut noe av frustrasjonen som faktisk også er en del av adopsjonsprosessen. På den annen side er ventetiden forventninger og glede og da er det godt å ha nettverket også for å dele denne. Like viktig er det å ha et forum hvor man kan diskutere ting og dele erfaringer etter at barna er kommet.

NETTVERKSGRUPPER
I en nettverksgruppe er de som allerede er blitt foreldre med på å forberede kommende foreldre gjennom kontakten som kan skapes i slike grupper.
Har dere ønske om å delta i nettverksgruppe kan lokallaget bidra til at dere kommer i gang med dette.

Ønsker e-post adresser fra medlemmene:

I tillegg til informasjon på nettsiden, ønsker lokallag og kontaktpersoner også å informere medlemmene direkte om aktuelle arrangementer i de ulike fylker. Manuell utsending er tidkrevende og påfører store kostnader. For å unngå dette ber vi alle om å sende sin e-post adresse til lokallagleder/kontaktperson.

Velg ønsket lokallag i menyvalget til venstre.

2010
I løpet av de to siste årene er dessverre flere lokallag nedlagt. Grunnen har vært vansker med å finne nye medlemmer som kunne tenkte seg å sitte i et styret. Et styre består av medlemmer i InorAdopt, arbeidet er frivillig og de som deltar gjør dette ut fra egen interesse. Vi ser en økende tendens til at kontakt mellom medlemmer er nettbasert. Dette er positivt for mange og en har mulighet til å få svar på det en lurer på innen kort tid. Det finnes alikevel mange medlemmer som ønsker å ha mulighet til å møtes ansikt til ansikt.

Dersom du/dere er en av disse og ønsker å gjenopprette nedlagte lokallag eller opprette nye, kan InorAdopts administrasjon støtte opp om en slik prosess.
Interesserte bes ta kontakt med Hilde@inoradopt.no