[av_textblock ]
 Krav til søkerne i utlandet, ventetid, reise/opphold, kapasitet

LAND

KRAV TIL SØKERNE

VENTETID PR.  

SEPTEMBER 2013

REISE/OPPHOLD

KAPASITET

     
UngarnSøkerne bør ikke kunne få egne barn.

 

Det kan ikke være mer enn 46 år mellom barn og foreldre.

Ventetiden beregnes fra godkjenning i Norge.
Ventetiden for helt nye søkere blir beregnet til
12 – 24 måneder.  
Oppholdstiden vil være minst 5-6 ukerLaveste aldersramme vi kan anbefale er 0-5 år. Søkere må kunne akseptere forespørsel om barn med anmerkninger på helse/utvikling.

Det er også behov for søkere til større barn.

Myndighetene ønsker flere søkere som kan akseptere 3 søsken hvorav den eldste er over 5 år.
Vi tar imot nye søkere.

     
BulgariaSøkerne  være norske statsborgere.

 

Ventetiden beregnes fra registrering i Bulgaria og anslås til å bli cirka tre år for søkere med aldersramme 0-5 år. Søkere som ønsker 0–3 år må regne med lengre ventetid.

 

Det kreves 2 reiser til Bulgaria av cirka 1 ukes varighet. 1.reise er like etter tildeling.  2. reise, hvor en henter barnet, finner sted 4-6 måneder senere.På grunn av et stort antall søkere tar vi for tiden ikke i mot nye søkere.

 

     
KinaSøkerne må være mellom 30-50 år. Kun ektepar som har vært gift min. 2 år
(5 år ved 2. gangs ekteskap) aksepteres.
Det stilles i tillegg krav til helse, inntekt, utdanning, vandel.
Adopsjonsforberedende kurs
Ventetiden beregnes fra registrering i CCCWA og er nå på ca. 6 år og 10 måneder.

 

 

Reisen foretas som regel i mindre grupper og individuelle opplegg kan avtales.

Utreise 1-2 mnd. etter tildeling. Oppholdstid ca. 10-14 dager.

Laveste aldersramme vi kan anbefale er 0-2 år.
InorAdopt har tillatelse til å formidle barn via 72 timers programmet.
Ta kontakt med adm. for mer informasjon om programmet.
Vi tar gjerne i mot nye søkere.
     
TaiwanBegge må være under 45 år
Ekteskapets lengde minst 5 år
Begge  må være døpt, ha et kristent livssyn og delta aktivt i et kirkesamfunn
Adopsjonsforberedende kurs
Søkerne kan ha ett barn fra før
BMI kan ikke overstige 30
Må være norske statsborgere
Ventetid beregnes fra registrering i CSS og er på Ca. 6 – 12 mnd.

 

Etter tildeling av et barn, må familien på grunn av rettsprosessen i landet, vente i 6 – 8 måneder før utreise.

 

Oppholdstiden vil være ca. 1 uke. Det kan være aktuelt å reise til Taiwan to ganger i forbindelse med tildelingen.Laveste aldersramme vi kan anbefale er 0 – 3 år.

Søskenadopsjon og adopsjon av barn med ekstra omsorgsbehov kan være aktuelt.

 

Vi tar gjerne i mot nye søkere.

     
KenyaMå være minst 25 år
Minst 3 års ekteskap
Må være tilknyttet et trossamfunn
Adopsjonsforberedende kurs
Ventetid beregnes fra man er godkjent av den nasjonale adopsjonskomiteen i Kenya og er på ca. 3 månederOppholdstiden er fra 6 – 10 måneder avhengig av domstolbehandlingen i KenyaLaveste aldersramme vi kan anbefale er 0 – 3 år. Vi anbefaler 0 – 5 år dersom begge søkerne er over 42 år.
Barna er som regel over 12 mnd.
Vi tar gjerne i mot nye søkere.
     
BrasilSøkere godkjent av norske myndigheter vil som regel oppfylle kravene i Brasil.

 

Ektepar av samme kjønn har anledning til å søke.

Ventetiden beregnes fra godkjenning i Norge og vil være varierende. Dette skyldes at Brasil  ikke opererer med et ”køsystem”, men velger ut foreldre som man anser som best egnet til et konkret barn. Etter tildeling pleier det å gå to til tre uker før utreise til Brasil.

Oppholdstiden vil være 5 – 6 uker.

Vi tar for tiden ikke imot nye søkere.

[/av_textblock]