[av_textblock size=» font_color=» color=»]
Norge

Adopsjonsforum
Barne- og likestillingsdepartementet
Bufdir / Bufetat
NAV – Foreldrepenger ved adopsjon
Ung.no
Verdens Barn
Ønskebarn 
[/av_textblock]