[av_textblock size=» font_color=» color=»]

For å adoptere et barn fra et annet land, må to lands regelverk følges. I Norge er kravene bestemt i Lov om adopsjon og i retningslinjer fra Barne- og likestillingsdepartementet. Barnets opprinnelsesland har sine lover og regler.

I Norge:

Lov om adopsjon
Rundskriv Q- 28/2015 med kommentarer til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet  
Barneloven
Barnevernsloven

Internasjonalt:

Haag konvensjonen
FN`s barnerettigheter

[/av_textblock]

[av_one_full first][/av_one_full]