Referatet fra Generalforsamlingen den 23. april 2022 er nå tilgjengelig. Du finner det her. Dokumentet åpner i ei ny fane.