For å adoptere et barn fra utlandet, må en være medlem i en adopsjonsorganisasjon. De som ønsker å søke adopsjon gjennom InorAdopt må sende inn registreringsskjema og betale medlemskontingent. Registreringsskjema kan lastes ned eller bestilles ved å sende en e-post til: post@inoradopt.no

registreringsskjema-ved-adopsjon-utfyllingsskjema

registreringsskjema-ved-adopsjon

Fyll ut informasjonen i skjemaet og send det til InorAdopt, Postboks 266, 4663 Kristiansand.
Medlemskontingenten er på kr. 750,- pr. år og dere vl få faktura på dette etter at dere har sendt inn søknadsskjema.

Det er også mulig å stå som medlem i InorAdopt uten at man søker om adopsjon. I såfall ber vi om en skriflig innmelding.