REGISTRERINGSSKJEMA VED ADOPSJON, Utfyllingsskjema