InorAdopt, Adopsjonsforum og Verdens Barn får mange spørsmål i disse dager om det er mulig å adoptere barn fra Ukraina.
 
Det er ikke tilrådelig å gjennomføre adopsjon fra land som opplever akutte kriser som for eksempel krig og naturkatastrofer. Barn i slike situasjoner har først og fremst behov for mat, helsetilsyn og beskyttelse.
 
En forutsetning for at en adopsjon kan gjennomføres, er at landet har et regelverk og et forsvarlig system for adopsjonsformidling, og at man kan være trygg på at barna har et reelt behov for en ny familie. Dette er ikke mulig under en akutt krise.
 
Vi må samtidig hindre at virksomheten utnyttes av aktører med andre hensikter, som for eksempel bortføring og handel med barn. I en nødsituasjon – som en væpnet konflikt – er risikoen for ulovlig praksis ved adopsjon større, da det kan være svært vanskelig eller umulig å sikre at adopsjoner gjennomføres i tråd med internasjonale regler og retningslinjer.
Adopsjoner må kun gjennomføres når det er til barnets beste. Haagkonvensjonen fra 1993 om internasjonale adopsjoner (Adopsjonskonvensjonen) og Barnekonvensjonen fra 1996 gir et viktig rammeverk for beskyttelse av barn i slike nødssituasjoner.
 
Mer informasjon om Adopsjonskonvensjonen fra 1993 og Barnevernkonvensjonene fra 1996 er tilgjengelig på nettsiden til HCCH (https://www.hcch.net/en/home) under “Adoption” og “Protection of Children”.