InorAdopt har gleden av å presentere prosjektet «Spagat – mellom to verdener»!

Dette er et prosjekt Sanden Media har igangsatt med midler fra Rådet for psykisk helse og Stiftelsen DAM. Med tilskudd til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer fra Bufdir, har Etteradopsjon.no samarbeidet med Sanden Media om fire av filmene som handler om rasisme.

På nettsiden www.spagaten.no finner du over 20 sterke historier, fortalt av mennesker som har opplevd å bli adoptert til Norge fra ulike land på flere kontinenter. Historiene berører tema som identitet, hjemlengsel, rasisme, tilhørighet og gjenforening. Spagat – mellom to verdener.

Tusen takk til de som har delt av sine erfaringer rundt det å være adoptert. Målet med dette prosjektet er at det skal være en ressurs for adopterte, adoptivforeldre og storsamfunnet rundt adopterte. Dere får nå et innblikk i noe av kompleksiteten i hva adopsjon kan handle om.

Noen ganger kan man tenke at man er alene i sine erfaringer og behov, men man er som regel aldri det. Håpet er at disse filmene kan validere noe av det man selv går og bærer på, men også kanskje gi nye perspektiv.