Journalist Kjersti Veel Krauss jobber med en sak om adopsjon hvor hun vil se litt nærmere på årsaker til avslag/godkjenninger på forhåndssamtykke fra Bufetat. I den forbindelse ønsker hun tilbakemeldinger fra familier som har vært i en utredningsprosess.  Spørsmål i forbindelse med dette stilles direkte til Kjersti Veel Krauss.

«Jeg er journalist i Norpublica SA (du kan lese mer om Norpublica på våre hjemmesider: norpublica.org) og vi jobber med en sak om adopsjon. Vi undersøker årsakene til avslag/godkjenning på forhåndsgodkjennelse i adopsjonsprosessen og ønsker å få vite hvordan du/dere har opplevd prosessen og hva dere sitter igjen med i ettertid. Vi er spesielt på jakt etter svar fra dere som fikk avslag på søknaden.

Gjennom samtaler med flere adopsjonssøkere, adopsjonsforeningene og advokater med spesialisering innen adopsjon, har vi funnet noen kriterier som vi mener er avgjørende for konklusjonene i sosialrapporten. Alle svar er 100 prosent konfidensielle og vi kan ikke spore svarene tilbake til noen av dere.»

Du/dere svarer på undersøkelsen ved å trykke her: Spørreundersøkelse for adopsjonssøkere 2016.

Hilsen Kjersti Veel Krauss
kjersti@norpublica.org
Journalist
Norpublica SA

norpublica