Antall barn ankommet totalt fra 1990 til 31.12.2015